Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Kato, Hiroko
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Kato, Hiroko:   Leipzig no Collegium Musicum: 18-Seiki Zenhan no Ikutsuka no Collegium Musicum o Chushin ni. OngakuGaku 35/3 (1989), 181-191
2. Kato, Hiroko:   Tanoshiki Leipzig. Hanahiraku Concert Seikatsu. BachZenshu 14 (Dec 1995), 124-135
3. Kato, Hiroko:   Kangengaku Kumikyoku ni tsuite. BachZenshu 14 (Dec 1995), 200-208 [53-61]
4. Kato, Hiroko:   Motetto ni tsuite; Bach no Motetton ni tsuite; [Kaisetsu] BWV 225-230, 231, Anh.159, 118b [sic]. BachZenshu 7 (Oct 1996), 239-247 [22-30]
5. Kato, Hiroko:   Kantata wa Coffee no kaori. BCJ 23 (Mar 1996)
6. Kato, Hiroko:   [Kantata Dai-149-Ban - Dai-162-Ban] BachZenshu 4 (Oct 1998), 270-281 [68-79]
7. Kato, Hiroko:   'Kohi Kantata' to Doitsu Kohi Jijo. BachZenshu 6 (Apr 1998), 122-133
8. Osumi, Kinya; Kato, Hiroko (eds.):   200 CD Bach Meikyoku, Meiban o kiku. (2000), 240, xvi p
9. Kato, Hiroko:   Bach e no Tabi: sono Shogai to Yukari no Machi o meguru. (2000), 351p
10. Kato, Hiroko:   Kyokumoku Kaisetsu. [BWV 532, 206 and 201] BCJ 43 (Jul 2000), 4-9
11. Suzuki, Masaaki; Kato, Hiroko:   Bach kara no okurimono. (2002), vii, 423p
12. Kato, Hiroko:   BCJ Creators. Dai-5-Kai: Peter Kooj (bass). BCJ 64 (Jun 2004), 34-38
13. Kato, Hiroko:   BCJ Creators. Dai-7-Kai: Terakado Ryo (violin). BCJ 66 (Nov 2004), 20-27
14. Kato, Hiroko:   BCJ Creators. Dai-8-Kai: San'nomiya Masamitsu (oboe). BCJ 67 (Feb 2005), 31-36
15. Kato, Hiroko:   BCJ Creators. Dai-13-Kai: Sakurada Makoto (tenor). BCJ 77 (Jun 2007), 28-34
16. Kato, Hiroko:   Bach Keyword Jiten. 'Shogai'-hen. (Tokushu Bach o Kiku, Shiru, Asobu!) OngakuNoTomo 67/5 (May 2009), 68-75
17. Kato, Hiroko:   Aru Baroque-Jokan no Unmei: Wiederau-Jo no Kohai to Fukkatsu. BCJ 124 (Jul 2017), 28-29
18. Kato, Hiroko:   BCJ Creators. Dai-31-Kai: Sakurada Ryo. BCJ 127 (Mar 2018), 50-53

Search took 1.031s cpu time (0.031s in system), 59059 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita