Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 8
Show full details : ON
Max number of results shown : 300
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Higuchi, RyuichiRekishi no naka no Junankyoku to Oratorio. [Passions and Oratorios in the history] BachZenshu 8 Jan 1998 12-23
2. Glöckner, AndreasBach no ushinawareta Junankyoku ni tsuite. Trans. by Hisao Nishikawa [On the lost Passions] BachZenshu 8 Jan 1998 24-33
3. Rempp, FriederBach no 4-sei Koraru-shu o megutte. trans. by Hiroko Kato. [On the Four-Part Chorales] BachZenshu 8 Jan 1998 34-49
4. Kimura, SachikoMendelssohn ni yoru 'Matai Junankyoku' Saien -- Bach Fukko no Michinori. [Revival performance of St Matthew Passion by Mendelssohn -- Paths to Bach Revival.] BachZenshu 8 Jan 1998 50-68
5. Sato, MigakuIesu no Fukkatsu. Pictorial J. S. Bach. [Ressurection of Jesus] BachZenshu 8 Jan 1998 69-76
6. Awazu, NorioMatai Junankyoku. [St Matthew Passion] BachZenshu 8 Jan 1998 78-86
7. Tanno, YumikoHoshi wa utau. Schütz, Bach o meguru Danso. [Stars sing: Thoughts on Schütz and Bach] BachZenshu 8 Jan 1998 87-96
8. Ogawa, AkiraIesu Junan Monogatari no Seiritsu to Shoso. [The origin and some aspects of the story of Jesus' Crucifixion] BachZenshu 8 Jan 1998 98-111
9. Ohara, MayumiBach-ke no 'Kazoku no Shozo'. [Bach family's 'Family portrait'] BachZenshu 8 Jan 1998 112-121
10. Nakamura, YujiroSenritsu to Shakai Keiyaku. Rasseau no Ongakuron to sono Shuhen. [Melody and social contract: Rasseau's music theory and its circle] BachZenshu 8 Jan 1998 122-133
11. Takashina, ShujiKuno to Hoetsu. [Agony and Ecstasy] BachZenshu 8 Jan 1998 134-143
12. Isoyama, TadashiBach no Shikaku. Shikaku no Bach. Bach no Shogai. [Bach's life: Bach's eye-sight: Eye-sight's Bach] BachZenshu 8 Jan 1998 144-155
13. Ishikawa, YoichiShukyoteki riito 'Schemelli kakyokushu' BWV 439-507 yori. Sakuhin Kaisetsu. Misakyoku, Junankyoku [2]. - [selection from Schemelli's sacred songs, BWV 439-507; commentary] BachZenshu 8 Jan 1998 228-230 [59-61]
14. Ebata, Nobuaki4sei no Koraru BWV 253-438 yori. Sakuhin Kaisetsu. Misakyoku, Junankyoku [2]. - [selection from 4 part chorales, BWV 253-438; commentary] BachZenshu 8 Jan 1998 230-243 [46-59]
15. Higuchi, RyuichiFukkatsusai Oratorio 'Kitare, isoge, soshite hashire' BWV 249. Sakuhin Kaisetsu. Misakyoku, Junankyoku [2]. - [Easter Oratorio, BWV 249; commentary] BachZenshu 8 Jan 1998 243-245 [44-46]
16. Ishikawa, YoichiKurisumasu Oratorio BWV 248. Sakuhin Kaisetsu. Misakyoku, Junankyoku [2]. - [Christmas Oratorio, BWV 248; commentary] BachZenshu 8 Jan 1998 245-251 [38-44]
17. Higuchi, RyuichiMatai Junankyoku BWV 244. Sakuhin Kaisetsu. Misakyoku, Junankyoku [2]. - [Matthäus-Passion, BWV 244; commentary] BachZenshu 8 Jan 1998 251-263 [26-38]
18. Higuchi, Ryuichi (ed.)Misa to Junankyoku II / Messen und Passionen 2 / Masses and passions 2. Tokyo: Shogakukan, 1998. 286p. ISBN: 4-09-612008-1. (= Bach Zenshu, 8; Complete Johann Sebastian Bach edition, 8) BachZenshu 8 Jan 1998 286p

Search took 1.076s cpu time (0s in system), 49456 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita