Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : BessatsuTaiyo
Year : 1984
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Kaga, Otohiko:   Honto no Bach. BessatsuTaiyo (1984), 4-5
2. Koshio, Setsu:   Bach no Tabi. Eisenach kara Leipzig made. BessatsuTaiyo (1984), 6-33
3. Maruyama, Keisuke:   Bach Doitsu Danso no Tabi. BessatsuTaiyo (1984), 36-39
4. Kobayashi, Michio; Miyake, Haruna; Sakamoto, Ryuichi:   Zadankai. Chikakute toi Bach no Geijutsu. Tanoshiku nigai Bach no Ongaku. BessatsuTaiyo (1984), 41-47
5. Sumikura, Ichiro; Tokawa, Seiichi:   Bach no Shogai. BessatsuTaiyo (1984), 50-55, 58-61, 64-67, 70-73
6. Higuchi, Ryuichi:   Eiko no Bach Family. BessatsuTaiyo (1984), 56-57
7. Tsuji, Shoichi:   Shukyonin Bach. BessatsuTaiyo (1984), 62-63
8. Bach, Anna Magdalena [Meynell, Esther]:   Bach no Omoide (Sho). BessatsuTaiyo (1984), 68-69
9. Eisenach no Bachhaus. BessatsuTaiyo (1984), 74-77
10. Matsuda, Tomoo:   Bach o unda Dojo. 18seiki Doitsu Seishin Bunka-ron. BessatsuTaiyo (1984), 81-88
11. Kuroda, Kyoichi:   Bach no Ongaku ni shitashimu tame ni. BessatsuTaiyo (1984), 90-97
12. Ogi, Masahiro:   Eizo ni natta Bach. BessatsuTaiyo (1984), 92-93
13. Matsumoto, Nozomu:   Bach o Mae ni shite. BessatsuTaiyo (1984), 95
14. Kitamura, Soji:   Doitsu Misa to Bach. Kyokai Kantata no Rikai no tame ni. BessatsuTaiyo (1984), 98-99
15. Watanabe, Gakuji:   20-Seiki no Bach Meiensoka tachi. BessatsuTaiyo (1984), 100-104
16. Nippon no Bach Mekka. Soju naru Hibiki o motomete. BessatsuTaiyo (1984), 105-110
17. Bach Disk Collection. BessatsuTaiyo (1984), 113-120
18. Bach concert & concours '84/'85. BessatsuTaiyo (1984), 122-127
19. Miyake, Yukio:   Kado no Ie. Bach Bunken o megutte. BessatsuTaiyo (1984), 128-131
20. Sumikura, Ichiro:   Nihon de Hakken sareta Bach no Jihitsufu. [BWV 246/40a] BessatsuTaiyo (1984), 132
21. Sumikura, Ichiro; Maruyama, Keisuke (eds.):   Johann Sebastian Bach. 'Seitan 300-Nen Kinen Tokushu-go'. BessatsuTaiyo (1984), 132p
22. [Sumikura, Ichiro] (ed.):   [J. S. Bach] Choral: Aus der Tiefen. BWV 246, Nr. 40. - Bach jihitsufu. Koraru 'Fukaki Fuchi yori'. BessatsuTaiyo (1984), [133]

Search took 1.078s cpu time (0.046s in system), 56484 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita