Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 15
Year : 1999
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Kobayashi, Yoshitake:   Ongakushi no Nagare ni tatsu Bach: Shuen to Reimei. BachZenshu 15 (Jul 1999), 12-27
2. Oefner, Claus:   Bach Ichizoku no Senjin tachi. BachZenshu 15 (Jul 1999), 28-41
3. Emans, Reinmar:   Bach to Italia Ongaku. BachZenshu 15 (Jul 1999), 42-53
4. Schneider, Herbert:   Bach to Furansu ongaku. BachZenshu 15 (Jul 1999), 54-73
5. Wollny, Peter:   Musuko tachi ga tsutaeta Bach sakuhin. BachZenshu 15 (Jul 1999), 74-87
6. Isoyama, Tadashi:   Bach to Wien Koten-ha BachZenshu 15 (Jul 1999), 88-97
7. Miyake, Yukio:   Mattaki Sekai Sozo: Wagner no Bach Juyo. BachZenshu 15 (Jul 1999), 98-111
8. Kobayashi, Yoshitake:   Barokku Jidai no Shimin to Ongaku. BachZenshu 15 (Jul 1999), 125-132
9. Ebisawa, Bin:   Bach Zanzo 1789-Nen: Kita Doitsu no Mozart. BachZenshu 15 (Jul 1999), 134-149
10. Abe, Kin'ya:   Bach no Miryoku no Himitsu. BachZenshu 15 (Jul 1999), 150-156
11. Nakamura, Kosuke:   Nihonjin no Bach Juyo: sono Rekishiteki tenkai. BachZenshu 15 (Jul 1999), 158-173
12. Nakamura, Yujiro:   Ongaku to Tetsugaku to Sugaku no Icchi: Leibnitz to Bach. BachZenshu 15 (Jul 1999), 174-189
13. Takashina, Shuji:   Barokku to Roman shugi. BachZenshu 15 (Jul 1999), 190-199
14. Beißwenger, Kirsten:   Bach no Ongaku Bunko: Tanin no Sakuhin no Shushu Katsudo ni Han'ei sareta Bach no Hatten to Geijutsu. BachZenshu 15 (Jul 1999), 200-219
15. Okabe, Shin'ichiro:   Tashu-Tayo na Bach Henkyoku. BachZenshu 15 (Jul 1999), 236-241 [124-129]
16. Kobayashi, Yoshitake:   Gaisetsu: Bach Ko / Kosei no Sakkyokuka ni yoru Henkyoku. BachZenshu 15 (Jul 1999), 241 [124]
17. Miyake, Yukio:   Emanuel no Sakuhin. BachZenshu 15 (Jul 1999), 241-245 [120-124]
18. Miyake, Yukio:   Friedemann, Friedrich, Chriatian no Sakuhin. BachZenshu 15 (Jul 1999), 245-249 [116-120]
19. Kobayashi, Yoshitake:   Gaisetsu: Bach no Musuko Tachi. BachZenshu 15 (Jul 1999), 249 [116]
20. Higuchi, Ryuichi:   [France] BachZenshu 15 (Jul 1999), 250-255 [110-115]
21. Kobayashi, Yoshitake:   Gaisetsu: Bach to Furansu no Ongaku. BachZenshu 15 (Jul 1999), 255 [110]
22. Higuchi, Ryuichi:   [Italia] BachZenshu 15 (Jul 1999), 255-262 [103-110]
23. Kobayashi, Yoshitake:   Gaisetsu: Bach to Italia Ongaku. BachZenshu 15 (Jul 1999), 262-263 [102-103]
24. Isoyama, Tadashi:   [Dresden] BachZenshu 15 (Jul 1999), 263-267 [98-102]
25. Kobayashi, Yoshitake:   Gaisetsu: Bach no Ashiato o tazunete 4. [Dresden; Berlin] BachZenshu 15 (Jul 1999), 267-269 [96-98]
26. Isoyama, Tadashi:   [Hamburg, Lüneburg, Lübeck] BachZenshu 15 (Jul 1999), 269-271 [94-96]
27. Kobayashi, Yoshitake:   Gaisetsu: Bach no Ashiato o tazunete 3. [Kita Doitsu no Shotoshi -- Hamburg, Lüneburg, Lübeck] BachZenshu 15 (Jul 1999), 272 [93]
28. Isoyama, Tadashi:   [Leipzig] BachZenshu 15 (Jul 1999), 272-275 [90-93]
29. Kobayashi, Yoshitake:   Gaisetsu: Bach no Ashiato o tazunete 2. [Leipzig] BachZenshu 15 (Jul 1999), 275-276 [89-90]
30. Ishikawa, Yoichi:   Mühlhausen Izen no Bach. Dai-1-Ji Weimar Jidai. Dai-2-Ji Weimar Jidai. BachZenshu 15 (Jul 1999), 276-280 [85-89]
31. Kobayashi, Yoshitake:   Gaisetsu: Bach no Ashiato o tazunete 1. [Mühlhausen Izen; Weimar] BachZenshu 15 (Jul 1999), 280-281 [84-85]
32. Ishikawa, Yoichi:   Ichizoku no Dento o tsutaeru Sakuhingun. BachZenshu 15 (Jul 1999), 281-285 [80-84]
33. Kobayashi, Yoshitake:   Gaisetsu: Bach Ichizoku no Kantata. BachZenshu 15 (Jul 1999), 285 [80]
34. Ebata, Nobuaki:   'Goldberg Hensokyoku' no Teion Shudai ni yoru 14 no Kanon To-Chocho BWV 1087. BachZenshu 15 (Jul 1999), 286-289 [76-79]
35. Ebata, Nobuaki:   Bach no Shoki Clavier Sakuhin ni tsuite. BachZenshu 15 (Jul 1999), 289-298 [67-76]
36. Ebata, Nobuaki:   Koraru 'Fukaki Fuchi yori Ware wa yobu' BWV 246/40a (Sakusha Fusho no 'Ruka Junankyoku' Dai-40-Kyoku BWV 246/40 no Henkyoku) BachZenshu 15 (Jul 1999), 298-302 [63-67]
37. Ebata, Nobuaki:   Sakuhin no Iko no BWV Bango ni tsuite. BachZenshu 15 (Jul 1999), 303 [62]
38. Ebata, Nobuaki:   Yohane Junankyoku BWV 245 Dai-2-Ko yori 3tsu no Aria. BachZenshu 15 (Jul 1999), 303-307 [58-62]
39. Ebata, Nobuaki:   Magnificat (Dai-1-Ko) Hen Ho-Chocho BWV 243a. BachZenshu 15 (Jul 1999), 307-312 [53-58]
40. Ebata, Nobuaki:   Bach no Sakuhin ni okeru samazama na 'Ko' no Mondai ni tsuite. BachZenshu 15 (Jul 1999), 312-313 [52-53]
41. Ebata, Nobuaki:   Fuki: Densho ga Fukanzen na Kyokai Kantata ni tsuite. BachZenshu 15 (Jul 1999), 313-314 [51-52]
42. Ebata, Nobuaki:   Aria 'Ware wa Kare no Na o tsugen' BWV 200. BachZenshu 15 (Jul 1999), 314-316 [49-51]
43. Kobayashi, Yoshitake:   Gaisetsu: Bach Sakuhin Hoi. BachZenshu 15 (Jul 1999), 316-317 [48-49]
44. Kobayashi, Yoshitake (ed.):   Bach to sono Shuhen / Anhang / Supplement. BachZenshu 15 (Jul 1999), 359p

Search took 0.984s cpu time (0.078s in system), 61880 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita