Bach Bibliography
Record Form View

Article in Polish

AUTHOR: [anon.] 
TITLE: V. Rozmaitosci [Filipowicz (skrzypaczka) we Francji i Belgii; Wieden: konkurs kompozytorski na napisanie symfonii. Sklad jury: Józef Cobler, Józef Weigl, Jan Gausbacher, A. Gyrowetz, Conradin Kreutzer, Seyfried i Michal Umlauff; Paryz: wieczór muzyczny Baillota. Boccherini, Kwintet. Bach, Haydn i Mozart, Sonaty skrzypcowe; prasa zagraniczna o Paganinim i pannie Watson; Paryz: historia opery wloskiej od 1645. Zarlino, opera 'Orfeo'. Cavalli, opera 'L' École amante'. Opera francuska od 1671. Cambert, opera 'Pomone'. Perrin (poeta). Cambert (organista). Lully; Berlin: polemika Rehlstaba (redaktora czasopisma muzycznego 'Irys') ze Spontinim]. 
SERIES: PamiertnikMWarsyawski, Vol. 1, No. 2 (1835), pp. 28.

If you find errors in this record, please submit corrections.

FURTHER TECHNICAL INFORMATION


CATEGORY
 
 
ENTERED
14/09/2008 
MUSIC
 
 
MODIFIED
14/09/2008 
ASPECT
 
 
QUERY
 
RECORD
26830 
 
STATUS


BachBib Search Engine 2 Verssion 1.55 (c) M. Vincent 1997. Last revised on 17 February 2008 by Yo Tomita
Search took 0.031s cpu time (0.015s in system), 307000 records per second.