Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 2
Max number of results shown : 300
Output sorted : by Title (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title [further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Isoyama, Tadashi7-tsu no Tokkata ni tsuite. BachZenshu 12 Jul 1998 212-215 [26-29]
2. Sasaki, Ken'ichiBach - Boileau - Kant. BachZenshu 12 Jul 1998 130-143
3. Holschneider, AndreasBach Enso no Kako to Genzai. BachZenshu 2 Apr 1997 66-76
4. Watanabe, Yoshio'Bach no Cembalo' o motomeru Tabi BachZenshu 12 Jul 1998 84-100
5. Kobayashi, YoshitakeBach no Hisseki o megutte: Weimar Jidai made. BachZenshu 2 Apr 1997 36-53
6. Dürr, AlfredBach no Koraru Kantata ni tsuite. BachZenshu 2 Apr 1997 26-35
7. Sasaki, ChikaraBach no Ongaku to Sugaku. BachZenshu 12 Jul 1998 101-108
8. Takao, ToshikazuBach no Shukyosei. Gendai ni okeru sono Igi. BachZenshu 2 Apr 1997 104-121
9. Sonoda, TakahiroBach o shirukoto. BachZenshu 12 Jul 1998 110-122
10. Tokawa, SeiichiBach to 'Heikinritsu'. BachZenshu 12 Jul 1998 28-49
11. Kobayashi, YoshitakeBach to Kaiga. BachZenshu 12 Jul 1998 182-199
12. Nishihara, MinoruBach to Keizai Seikatsu. BachZenshu 2 Apr 1997 144-158
13. Fukatsu, FumioBoku no Naka no Kantata. BachZenshu 2 Apr 1997 96-102
14. Isoyama, Tadashi (ed.)Chenbaro Kyoku II / Werke für Cembalo 2 / Music for harpsichord 2. BachZenshu 12 Jul 1998 237p
15. Isoyama, TadashiGoldberg Hensokyoku BWV 988. BachZenshu 12 Jul 1998 201-205 [36-40]
16. Isoyama, TadashiHeikinritsu Clavier Kyokushu Dai-1-Kan BWV 846-869; Heikinritsu Clavier Kyokushu Dai-2-Kan BWV 870-893. BachZenshu 12 Jul 1998 215-223 [18-26]
17. Koike, HisakoIesu to Shito tachi. BachZenshu 2 Apr 1997 77-84
18. Isoyama, TadashiItaria Kyosokyoku He-Chocho BWV 971. BachZenshu 12 Jul 1998 207-208 [33-34]
19. Kanazawa, MasakataJohann Sebastian Bach to Watashi. BachZenshu 2 Apr 1997 86-95
20. Higuchi, Ryuichi[Kantata Dai-37-Ban - Dai-43-Ban.] BachZenshu 2 Apr 1997 297-305 [28-36]
21. Ishikawa, Yoichi[Kantata Dai-44-Ban - Dai-46-Ban; Dai-70-Ban - Dai-78-Ban] BachZenshu 2 Apr 1997 250-261, 294-297 [36-39, 72-83]
22. Ebata, Nobuaki[Kantata Dai-47-Ban - Dai-69-Ban.] BachZenshu 2 Apr 1997 261-294 [39-72]
23. Higuchi, RyuichiKantata no Shiki. BachZenshu 2 Apr 1997 12-25
24. Ebata, NobuakiKotansai Dai-2-Nichi, Dai-3-Nichi no Pericope ni tsuite. BachZenshu 2 Apr 1997 279 [54]
25. Higuchi, Ryuichi (ed.)Kyokai Kantata II / Kirchenkantaten 2 / Church cantatas. 2. BachZenshu 2 Apr 1997 329p
26. Isoyama, TadashiKyosokyoku Ni-Chocho BWV 972; Aria to Henso I-Tancho BWV 989; Kapuriccho 'Saiai no ani no Tabidachi ni yosete' BWV 992; Applicatio (Unshi Renshukyoku) Ha-Chocho BWV 994. BachZenshu 12 Jul 1998 205-207 [34-36]
27. Tomita, Yo'London Jihitsufu' to 'Heikinritsu Clavier Kyokushu'. BachZenshu 12 Jul 1998 64-83
28. Takashina, ShujiMannerism. Fuan no Jidai no araware. BachZenshu 2 Apr 1997 134-143
29. Ishikawa, YoichiMonteverdi to Bach. BachZenshu 2 Apr 1997 54-65
30. Hill, RobertNidan Kenban no Tankyu: 'Goldberg Hensokyoku' no Haikei. BachZenshu 12 Jul 1998 50-63
31. Nakamura, YujiroShindo suru Mi. Sokuratesu kara Puraton e. BachZenshu 2 Apr 1997 122-133
32. Ebata, Nobuaki'Shoki' no Kyokai Kantata ni okeru pitch (Onko) ni tsuite. BachZenshu 2 Apr 1997 284 [49]
33. Isoyama, Tadashi[Sho-zensokyoku] BWV 924-931, 933-938, 939-943, [Zensokyoku to fugetta] BWV 901, 902; [Gensokyoku to fuga] BWV 903, 904, 906. BachZenshu 12 Jul 1998 208-212 [29-33]
34. Isoyama, TadashiSozosei to Kyoiku: Bach no Clavier Ongaku. BachZenshu 12 Jul 1998 12-27
35. Kumamoto, MariWatashi no Bach Monogatari. BachZenshu 12 Jul 1998 123-128

Search took 1.06s cpu time (0.015s in system), 50202 records per second.

BachBib Search Engine 1tt Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita