Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 15
Max number of results shown : 300
Output sorted : by Title (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title [further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Ebata, NobuakiAria 'Ware wa Kare no Na o tsugen' BWV 200. BachZenshu 15 Jul 1999 314-316 [49-51]
2. Oefner, ClausBach Ichizoku no Senjin tachi. BachZenshu 15 Jul 1999 28-41
3. Abe, Kin'yaBach no Miryoku no Himitsu. BachZenshu 15 Jul 1999 150-156
4. Beißwenger, KirstenBach no Ongaku Bunko: Tanin no Sakuhin no Shushu Katsudo ni Han'ei sareta Bach no Hatten to Geijutsu. BachZenshu 15 Jul 1999 200-219
5. Ebata, NobuakiBach no Sakuhin ni okeru samazama na 'Ko' no Mondai ni tsuite. BachZenshu 15 Jul 1999 312-313 [52-53]
6. Ebata, NobuakiBach no Shoki Clavier Sakuhin ni tsuite. BachZenshu 15 Jul 1999 289-298 [67-76]
7. Schneider, HerbertBach to Furansu ongaku. BachZenshu 15 Jul 1999 54-73
8. Emans, ReinmarBach to Italia Ongaku. BachZenshu 15 Jul 1999 42-53
9. Kobayashi, Yoshitake (ed.)Bach to sono Shuhen / Anhang / Supplement. BachZenshu 15 Jul 1999 359p
10. Isoyama, TadashiBach to Wien Koten-ha BachZenshu 15 Jul 1999 88-97
11. Ebisawa, BinBach Zanzo 1789-Nen: Kita Doitsu no Mozart. BachZenshu 15 Jul 1999 134-149
12. Kobayashi, YoshitakeBarokku Jidai no Shimin to Ongaku. BachZenshu 15 Jul 1999 125-132
13. Takashina, ShujiBarokku to Roman shugi. BachZenshu 15 Jul 1999 190-199
14. Isoyama, Tadashi[Dresden] BachZenshu 15 Jul 1999 263-267 [98-102]
15. Miyake, YukioEmanuel no Sakuhin. BachZenshu 15 Jul 1999 241-245 [120-124]
16. Higuchi, Ryuichi[France] BachZenshu 15 Jul 1999 250-255 [110-115]
17. Miyake, YukioFriedemann, Friedrich, Chriatian no Sakuhin. BachZenshu 15 Jul 1999 245-249 [116-120]
18. Ebata, NobuakiFuki: Densho ga Fukanzen na Kyokai Kantata ni tsuite. BachZenshu 15 Jul 1999 313-314 [51-52]
19. Kobayashi, YoshitakeGaisetsu: Bach Ichizoku no Kantata. BachZenshu 15 Jul 1999 285 [80]
20. Kobayashi, YoshitakeGaisetsu: Bach Ko / Kosei no Sakkyokuka ni yoru Henkyoku. BachZenshu 15 Jul 1999 241 [124]
21. Kobayashi, YoshitakeGaisetsu: Bach no Ashiato o tazunete 1. [Mühlhausen Izen; Weimar] BachZenshu 15 Jul 1999 280-281 [84-85]
22. Kobayashi, YoshitakeGaisetsu: Bach no Ashiato o tazunete 2. [Leipzig] BachZenshu 15 Jul 1999 275-276 [89-90]
23. Kobayashi, YoshitakeGaisetsu: Bach no Ashiato o tazunete 3. [Kita Doitsu no Shotoshi -- Hamburg, Lüneburg, Lübeck] BachZenshu 15 Jul 1999 272 [93]
24. Kobayashi, YoshitakeGaisetsu: Bach no Ashiato o tazunete 4. [Dresden; Berlin] BachZenshu 15 Jul 1999 267-269 [96-98]
25. Kobayashi, YoshitakeGaisetsu: Bach no Musuko Tachi. BachZenshu 15 Jul 1999 249 [116]
26. Kobayashi, YoshitakeGaisetsu: Bach Sakuhin Hoi. BachZenshu 15 Jul 1999 316-317 [48-49]
27. Kobayashi, YoshitakeGaisetsu: Bach to Furansu no Ongaku. BachZenshu 15 Jul 1999 255 [110]
28. Kobayashi, YoshitakeGaisetsu: Bach to Italia Ongaku. BachZenshu 15 Jul 1999 262-263 [102-103]
29. Ebata, Nobuaki'Goldberg Hensokyoku' no Teion Shudai ni yoru 14 no Kanon To-Chocho BWV 1087. BachZenshu 15 Jul 1999 286-289 [76-79]
30. Isoyama, Tadashi[Hamburg, Lüneburg, Lübeck] BachZenshu 15 Jul 1999 269-271 [94-96]
31. Ishikawa, YoichiIchizoku no Dento o tsutaeru Sakuhingun. BachZenshu 15 Jul 1999 281-285 [80-84]
32. Higuchi, Ryuichi[Italia] BachZenshu 15 Jul 1999 255-262 [103-110]
33. Ebata, NobuakiKoraru 'Fukaki Fuchi yori Ware wa yobu' BWV 246/40a (Sakusha Fusho no 'Ruka Junankyoku' Dai-40-Kyoku BWV 246/40 no Henkyoku) BachZenshu 15 Jul 1999 298-302 [63-67]
34. Isoyama, Tadashi[Leipzig] BachZenshu 15 Jul 1999 272-275 [90-93]
35. Ebata, NobuakiMagnificat (Dai-1-Ko) Hen Ho-Chocho BWV 243a. BachZenshu 15 Jul 1999 307-312 [53-58]
36. Miyake, YukioMattaki Sekai Sozo: Wagner no Bach Juyo. BachZenshu 15 Jul 1999 98-111
37. Wollny, PeterMusuko tachi ga tsutaeta Bach sakuhin. BachZenshu 15 Jul 1999 74-87
38. Ishikawa, YoichiMühlhausen Izen no Bach. Dai-1-Ji Weimar Jidai. Dai-2-Ji Weimar Jidai. BachZenshu 15 Jul 1999 276-280 [85-89]
39. Nakamura, KosukeNihonjin no Bach Juyo: sono Rekishiteki tenkai. BachZenshu 15 Jul 1999 158-173
40. Kobayashi, YoshitakeOngakushi no Nagare ni tatsu Bach: Shuen to Reimei. BachZenshu 15 Jul 1999 12-27
41. Nakamura, YujiroOngaku to Tetsugaku to Sugaku no Icchi: Leibnitz to Bach. BachZenshu 15 Jul 1999 174-189
42. Ebata, NobuakiSakuhin no Iko no BWV Bango ni tsuite. BachZenshu 15 Jul 1999 303 [62]
43. Okabe, Shin'ichiroTashu-Tayo na Bach Henkyoku. BachZenshu 15 Jul 1999 236-241 [124-129]
44. Ebata, NobuakiYohane Junankyoku BWV 245 Dai-2-Ko yori 3tsu no Aria. BachZenshu 15 Jul 1999 303-307 [58-62]

Search took 1.17s cpu time (0.031s in system), 45482 records per second.

BachBib Search Engine 1tt Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita