Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 11
Max number of results shown : 300
Output sorted : by Title (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title [further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Nishihara, Minoru19-Seiki no Cembalo Fukko. BachZenshu 11 Jul 1996 88-100
2. Higuchi, Ryuichi4tsu no Duetto BWV 802-805 [in Clavierübung III]. BachZenshu 11 Jul 1996 224-225 [24-25]
3. Dürr, AlfredBach e no Michi. Watashi no Baai. BachZenshu 11 Jul 1996 28-39
4. Takahashi, HideoBach Esukisu. BachZenshu 11 Jul 1996 118-126
5. Wolff, ChristophBach no Klavier Renshukyokushuu Shiriizu. BachZenshu 11 Jul 1996 40-53
6. Ichikawa, Shin'ichiroBach o torimaku Kenbangakki. BachZenshu 11 Jul 1996 101-108
7. Higuchi, Ryuichi (ed.)Chenbaro Kyoku I / Werke für Cembalo 1 / Music for harpsichord 1. BachZenshu 11 Jul 1996 245p
8. Kokaji, Kunitaka'Clavier Renshukyokushu Dai-1-Bu' '6-tsu no Partita' ni tsuite. BachZenshu 11 Jul 1996 188-196 [53-61]
9. Kokaji, KunitakaFrance Gendai Ongaku to Bach. BachZenshu 11 Jul 1996 68-77
10. Oshio, TakashiFudo to Bunka to Shinko to. BachZenshu 11 Jul 1996 128-139
11. Kokaji, KunitakaFuransu-fu Jokyoku Ro-Tancho BWV 831. BachZenshu 11 Jul 1996 222-224 [25-27]
12. Ebata, Nobuaki'Furansu Kumikyoku' to 2tsu no 'Kumikyoku' ni tsuite. BachZenshu 11 Jul 1996 196-205 [44-53]
13. Nakamura, YujiroGensen to shite no Ongaku. Nietzsche. BachZenshu 11 Jul 1996 152-163
14. Ebata, NobuakiIgirisu Kumikyoku ni tsuite. BachZenshu 11 Jul 1996 205-214 [35-44]
15. Higuchi, RyuichiInvention (2-sei) to Sinfonia (3-sei) BWV 772-801. BachZenshu 11 Jul 1996 224-231 [18-25]
16. Ebata, Nobuaki[Kaisetsu BWV 894]; Reinken no Trio Sonata no Bach ni yoru Henkyoku ni tsuite; [Kaisetsu BWV 965] BachZenshu 11 Jul 1996 215-219 [30-34]
17. Ebata, NobuakiKlavier kumikyoku no Rekishi to Bach. BachZenshu 11 Jul 1996 54-67
18. Kokaji, KunitakaKumikyoku ni tsuite. BachZenshu 11 Jul 1996 214-215 [34-35]
19. Higuchi, RyuichiKyoikusha to shite no Bach. BachZenshu 11 Jul 1996 174-186
20. Watanabe, YoshioLüneburg no Bach to Clavichord. BachZenshu 11 Jul 1996 78-87
21. Higuchi, RyuichiOrpheus o koete. Bach to Klavier o meguru kosatsu. BachZenshu 11 Jul 1996 12-27
22. Murakami, YoichiroOto no Minshuka. BachZenshu 11 Jul 1996 140-151
23. Aeba, Takao'Seimei' no Ongaku. BachZenshu 11 Jul 1996 110-117
24. Takashina, ShujiToshi to Kenchiku. BachZenshu 11 Jul 1996 164-173
25. Ebata, Nobuaki'Wilhelm Friedemann Bach no tame no Clavier Shokyokushu' ni tsuite; Hisseki no Kenkyu ni tsuite. BachZenshu 11 Jul 1996 219-222 [27-30]

Search took 1.092s cpu time (0s in system), 48731 records per second.

BachBib Search Engine 1tt Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita