Bach Bibliography
Listing of Journal Contents

The keys being searched are:
Series : BachSosho
Author Title Series Vol No Year Pages NB
Sumikura, IchiroBach Album. BachSosho Bekkan 1 1983422p
Sumikura, IchiroBach Sosho. Bekkan 2. [Bach's Works Catalogue] BachSosho Bekkan 2 19971354p
Vetter, WaltherBach no Fuhensei. BachSosho 1 1976125-155
Leibowitz, RenéBach no Sakuhin ni okeru Kozo no Benshoho. BachSosho 1 1976157-175
Blankenburg, WalterKyokaishi kara mita Bach. BachSosho 1 1976177-196
Besseler, HeinrichKaitakusha to shite no Bach. BachSosho 1 1976197-257
Eggebrecht, Hans HeinrichBach no Rekishiteki Ichi ni tsuite. BachSosho 1 1976259-302
Mendel, ArthurBach Nendaigaku no Atarashii Seika. BachSosho 1 1976303-336
Blume, FriedrichAtarashii Bach Zo no Rinkaku. BachSosho 1 1976337-359
Geck, MartinBach no Geijutsu no Kyukyoku Mokuteki. BachSosho 1 1976361-381
Blume, FriedrichRekishi no Hensen ni okeru Bach. BachSosho 1 197637-96
Sumikura, IchiroGendai no Bach Zo. BachSosho 1 1976391p, 23p
Abert, HermannBach to Wareware. BachSosho 1 19767-35
Gurlitt, WilibaldKare no Judai to Gendai ni okeru Bach. BachSosho 1 197697-123
Hamel, FredBach to Jidai Seishin. BachSosho 2 1976304p
Schloezer, Boris deBach no Bigaku. BachSosho 3 1977383p, 8p
Vetter, WaltherGakucho Bach. BachSosho 4 1979480p
Smend, FriedrichKöthen no Bach. BachSosho 5 1978278, 113p
Mies, Paul; Smend, FriedrichBach no Kantata. BachSosho 6 1980605, 57p
Stiller, GüntherBach to Leipzig no Kyokai Seikatsu. BachSosho 7 1982394p, 28p
Young, Percy M.Bach ke no ongakuka tachi. BachSosho 8 1981422, 67p
Zenck, HermannBach no Heikinritsu Clavier Kyokushu. BachSosho 9 1978123-158
Besseler, HeinrichBach to Chusei. BachSosho 9 1978159-179
Gurlitt, WilibaldBach no Sakuhin ni okeru Rekishiteki Onkyozo. BachSosho 9 1978181-200
Krüger, WaltherBach to Jidai Seishin. BachSosho 9 1978201-222
Rebling, EberhardBach to Gori Shugi. BachSosho 9 1978223-235
Blankenburg, WalterBach to Keimo Shugi. BachSosho 9 1978237-250
Benz, RichardBach no Junankyoku. Saigiteki Higeki no Imi. BachSosho 9 197825-66
Eggebrecht, Hans HeinrichBach to Leibniz. BachSosho 9 1978251-264
Blume, FriedrichRoman Shugi Jidai no Bach. BachSosho 9 1978265-288
Serauky, WalterBach - Händel - Telemann. BachSosho 9 1978289-322
Vetter, WaltherMozart to Bach. BachSosho 9 1978323-340
Besseler, HeinrichBach no Weimar Kyosho Jidai. BachSosho 9 1978341-359
Blume, FriedrichBach no Seinen Jidai. BachSosho 9 1978361-402
Sumikura, IchiroBach no Sekai. BachSosho 9 1978413p, 31p
Dürr, AlfredBach no Kyokai Ongaku. Sono Kako to Genzai. BachSosho 9 197867-83
Geiringer, KarlBach no Ongaku ni okeru Shochoho. BachSosho 9 19787-24
Besseler, HeinrichBach ni okeru Seikaku Shudai to Taiken Keishiki. BachSosho 9 197885-121
Schulze, Hans-JoachimGenten Shiryo de tadoru Bach no Shogai to Sakuhin. BachSosho10 198313-296
Forkel, Johann NicolausBach no Shogai, Geijutsu oyobi Geijutsu Sakuhin ni tsuite. BachSosho10 1983297-377
Sumikura, IchiroBach Shiryo Shu. BachSosho10 1983380p, 78p

41 matches.

Search took 0.984s cpu time (0.015s in system), 61880 records per second.

BachBib Search Engine 1pspw Verssion 1.55 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 20 December 2008 by Yo Tomita