Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^ZhongyangYinyueXueyuanXuebao$
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Chen, HongduoBahe fugequ xiezuo zhong de dute chuli. ZhongyangYinyueXueyuanXuebao Spring 1998 59-62,53
2. Li, YinghuaBahe di 4 kangtata de lishi jiazhi he shenmei jiazhi. ZhongyangYinyueXueyuanXuebao 1:58 Spring 1995 48-53
3. Lü, ChangleBahe Maitai shounanyue de xiju jiegou. ZhongyangYinyueXueyuanXuebao 1:94; 2:95 Spring 2004 20-28; 70-74
4. Lin, JingheShuzi hua de Ba He. ZhongyangYinyueXueyuanXuebao 2: 83 Summer 2001 60-61
5. Liu, XiaolongLidoulailuo zai Bolandengbao xiezouqu zhong de yunyong. ZhongyangYinyueXueyuanXuebao 2:87, 3:88 Summer, Fall 2002 38-47, 82; 43-53
6. Kalinina, Nina PetrovnaRuhe jiaoshou Shier pingjunlü quji. ZhongyangYinyueXueyuanXuebao 3:40 Fall 1990 62-67,74
7. Chen, BigangGangqin jiaoxue zhong de Bahe fudiao zuopin. ZhongyangYinyueXueyuanXuebao 3:56 Fall 1994 33-36
8. Wu, TieyingCong Bahe changyiqu ji tan yuepu de banben wenti. ZhongyangYinyueXueyuanXuebao 4 Winter 1998 36-38
9. Zhang, Jianhua; Zhang, ChunlinBa He 371 shou sishengbu zhongzange zhong de xianxing siwei fenxi. ZhongyangYinyueXueyuanXuebao 4:104 Winter 2006 22-31; 39
10. Leaver, Robin A.Deyizhi anhunqu yu Deguo Xinjiao zangli yinyue. ZhongyangYinyueXueyuanXuebao 4:113 Fall 2009 124-137
11. Wu, TieyingCong Bahe Chuangyiqu ji tan yuepu de banben wenti. ZhongyangYinyueXueyuanXuebao 4:73 Winter 1998 36-38

Search took 1.092s cpu time (0.015s in system), 48731 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita