Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^ZeszytyNaukowe(Wroclaw)$
Year : 1987
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially /(table/)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Sasiadek, Eugeniusz (ed.)XIII Ogólnopolska sesja naukowa na temat muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie praktyki wykonawczej. ZeszytyNaukowe(Wroclaw) 44 1987 232p
2. Schulze, Hans-JoachimPrzyczynki do praktyki wykonawczej kantat i dzieł oratoryjnych Jana Sebastiana Bacha: Tradycja - Dzisiejsza realizacja. ZeszytyNaukowe(Wroclaw) 44 1987 41-56
3. Szupiluk, IwonaDwuchórowe motety Jana Sebastiana Bacha w aspekcie praktyki wykonawczej. ZeszytyNaukowe(Wroclaw) 44 1987 57-72
4. Sasiadek, EugeniuszSolowe partie wokalne w utworach Jana Sebastiana Bacha. ZeszytyNaukowe(Wroclaw) 44 1987 73-86

Search took 1.06s cpu time (0.015s in system), 50202 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita