Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^TidigMusik$
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Hogman, RolandTon Koopman - Barockens flygande holländare (intervju). Koopman och Amsertdam Baroque Orchestra gästade Stockholm i mitten av januari. TidigMusik 1 2007 10p
2. Blockert, DanielBach och passionen. Diskussion och rekommendationer av inspelningar av Matteuspassionen. TidigMusik 1 2000 18p
3. Blockert, DanielBach och passionen. Diskussion och rekommendationer av skivinspelningar av Johannespassionen. TidigMusik 2 2000
4. Ericsson, Lena WemanHur många var de egentligen? Frågan om besättningen i Bachs körverk TidigMusik 2 1997 24p
5. Blockert, DanielBach och h-mollmässan. En genomgång av inspelningarna. TidigMusik 3 2000 12p
6. Tatlow, RuthN för Numerologi. TidigMusik 3 2007 18-19
7. Norrback, Johan'En ''passabel och god'' temperering'. Om Bach och tempering av en orgel. TidigMusik 4 2003 27p

Search took 1.076s cpu time (0s in system), 49456 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita