Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^RuchMuzyczny(3)$
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Pociej, BohdanDni muzyki organowej w Krakowie. RuchMuzyczny(3) 13 1969 7-8
2. Witkowski, Leon2. Miedzynarodowy festival Bachowski w Lipsku. RuchMuzyczny(3) 15 1971 13-14
3. Spodenkiewicz, WiktorO polskiej edycji sonat i partit na skrzypce solo J. S. Bacha. RuchMuzyczny(3) 15 5 1971 13-14
4. Witkowski, LeonFestiwal Bachowski. Frankfurt n/odra. RuchMuzyczny(3) 18 1974 14-15
5. Witkowski, Leon3. miedzynarodowy festiwal Bachowski w Lipsku. RuchMuzyczny(3) 19 1975 16-17
6. Pociej, BohdanBach a dwa rodzaje muzyki. RuchMuzyczny(3) 20 3 1976 2-5
7. Altberg, EmmaCo wieniy o ozdobnikach J. S. Bacha. RuchMuzyczny(3) 23 26 1979 8-11
8. Pociej, BohdanChoral organowy. RuchMuzyczny(3) 29 5 1985 13-15
9. Pociej, BohdanBach Fuga (2). RuchMuzyczny(3) 29 9 1985 13-16
10. Pociej, BohdanHistoria muzyki: Formy: Fuga (3) Bach i Beethoven. RuchMuzyczny(3) 29 11 1985 13-14
11. Pfiffer, SebastianaDwudziesty pierwszy potomek Lipskiego kantora. RuchMuzyczny(3) 30 7 1986 13-16
12. Soltysik, WłodzimierzJesze o choralach Bacha z Yale University. RuchMuzyczny(3) 30 10 1986 24
13. Staszewska, EwaJak grac suity wiolonczelowe Bacha? Po seminarium we Freiburgu. RuchMuzyczny(3) 30 14 1986 22-23
14. Zathey, JanuszAkademia Bachowska w Krakowie. RuchMuzyczny(3) 30 26 1986 16-17
15. Grabkowski, EdmundKonkurs Bachowski w Lipsku. RuchMuzyczny(3) 32 18 1988 15
16. Pociej, BohdanO transkrypcjach. RuchMuzyczny(3) 39 1-2 1995 14-15
17. Blume, FriedrichBach w nowym swietle. RuchMuzyczny(3) 7 1963 1-4
18. Schweitzer, AlbertO wykonywaniu utworow J. S. Bacha. RuchMuzyczny(3) 7 1963 17-19

Search took 1.06s cpu time (0.046s in system), 50202 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita