Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^OruganKenkyu$
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Tsukioka, MasaakiKenban Gakki no Rekishiteki Soho ni tsuite. OruganKenkyu 1 1973 13-24
2. Sakai, TakashiKlavier Renshukyokushu Dai-3-Kan ni okeru Shocho ni tsuite. OruganKenkyu 1 1973 38-41
3. Hirono, TsuguoOrugan Enso ni okeru Hyogenho. Sono 2: Bach ni okeru Wasei to Dyunamiku o chushin to shite. OruganKenkyu 10 1982 163-171
4. Mabuchi, HisaoBach Jidai no Pedalling ni tsuite. OruganKenkyu 13 1985 41-48
5. Garnier, MarcBach Jidai no Orugan. OruganKenkyu 13 1985 74-79
6. Porter, WilliamBach no Kenban Giho to Gendai Orugan. OruganKenkyu 13 1985 80-88
7. Yokozaka, Yasuhiko'Neumeister-Sammlung' and 'Orgelbüchlein' (Hikaku Kenkyu) OruganKenkyu 15 1987 66-74
8. Tsukioka, MasaakiBach no Soshoku Kigo ni tsuiteno Ichikosatsu. Orugan Sakuhin no Jitsurei o Chushin to shite. OruganKenkyu 17 1989 1-20
9. Sato, NozomiBach no Riso no Orugan Saiko. OruganKenkyu 17 1989 51-65
10. Nakaarai, NorikoD. Buxtehude to J. S. Bach no 'Soshoku Koraru'. OruganKenkyu 19 1991 1-18
11. Koito, MegumiCarl Philipp Emanuel Bach no Bigaku - Sono Sakuhin ni tsuite. OruganKenkyu 20 1992 47-78
12. Hoshino, HiromiJ. S. Bach no Orugan sakuhin no Shingimondai ni kansuru ichikosatsu. 'Wir glauben all' an einen Gott, Vater' (BWV 740) o megutte. OruganKenkyu 23 1995 1-17
13. Shaw, ScottSamuel Wesley to 19Seiki Shoki no Eikoku ni okeru Bach Revival. OruganKenkyu 24 1996 1-11
14. Kobayashi, YoshitakeBach Orugan Ongaku no Densho. OruganKenkyu 24 1996 45-54
15. Iwasaki, Mamiko'Bach Orugan Ongaku no Densho' to Enso. OruganKenkyu 24 1996 90
16. Kuno, MasatakeCharles Tourmenire no 'Shinpiteki Orugan' OruganKenkyu 26 1999 34-47
17. Kobayashi, YoshitakeBach '18 Choral' o meguru Shomondai. OruganKenkyu 28 2000 1-14
18. Sato, NozomiKenban Enso ni okeru 'Kotoba no Genri' to 'Oto no Genri': Bach Jidai no Kenban Ongaku ni kansuru Rekishiteki Articulation-ron Saiko. OruganKenkyu 28 2000 15-26
19. Yasuda, NorikoWakaki Bach to Orugan Ongaku. OruganKenkyu 28 2000 85
20. Yashiro, Noriko'Bach Orugan Tour 2001' ni sankashite. OruganKenkyu 29 2001 47-50
21. Radulescu, MichaelUchutentai no Harmony no Kyozo to shite no Ongaku: Bach no Sakuhin ni okeru sono Reisho. OruganKenkyu 31 2003 29-53
22. Shiina, YuichiroJ. S. Bach no Orugan Tsuso Teion - Rekishiteki Shiryo o Chushin ni. OruganKenkyu 32 2004 14-29
23. Kuwagata, AkikoRuisen no Energy - Bach no Onritsu wa 21seiki ni yomigaeru noka? OruganKenkyu 36 2008 19-31
24. Ueda, YoshikoJ.S. Bach ni itaru Toccata no Hensen. OruganKenkyu 4 1976 22-39
25. Adley, MorrisJ.S. Bach no Orugan Ongaku. OruganKenkyu 4 1976 42-46
26. Mabuchi, HisaoBach ni okeru Kakato Shiyo no Shoko. OruganKenkyu 7 1979 16-28
27. Tsukioka, MasaakiNitancho Toccata BWV 565 wa J. S. Bach no Orugan Kyoku ka. Peter Williams no Ronbun Shokai. OruganKenkyu 9 1981 33-46

Search took 1.06s cpu time (0.015s in system), 50202 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita