Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^OngakuNoTomo$
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Minagawa, TatsuoShukyo Ongaku ni okeru Bach. OngakuNoTomo 22 13 1964 104-107
2. Nomura, YoshioBarokku Jidai no Shukyokan to Bach. OngakuNoTomo 22 13 1964 108-111
3. Sumikura, IchiroSchweitzer no Bach Kan. OngakuNoTomo 23 11 1966 72-76
4. Higuchi, RyuichiKoopman wa kataru 'Warui Barokku Orchestra yori yoi Modan Orchestra o torimasu' OngakuNoTomo 58 1 2000 85-87
5. Osumi, KinyaJ. S. Bach no Shogai (1). OngakuNoTomo 65 8 2007 64-68
6. Osumi, KinyaBach no meikyoku 20. (Tokushu Manatsu no Bach (1)) OngakuNoTomo 65 8 2007 69-73
7. Osumi, KinyaJ. S. Bach no Shogai (2). OngakuNoTomo 65 9 2007 74-78
8. Osumi, KinyaBach no meikyoku 20. (Tokushu Manatsu no Bach (2)) OngakuNoTomo 65 9 2007 79-83
9. Mitsuoka, NobuyasuBach Keyword Jiten. 'Ensoka'-hen (Tokushu Bach o Kiku, Shiru, Asobu!) OngakuNoTomo 67 5 May 2009 52-56
10. Nasuda, TsutomuBach Keyword Jiten. 'Gakugo, Sakuhinmei'-hen. (Tokushu Bach o Kiku, Shiru, Asobu!) OngakuNoTomo 67 5 May 2009 57-63
11. Nasuda, TsutomuBach Keyword Jiten. 'Gakki'-hen. (Tokushu Bach o Kiku, Shiru, Asobu!) OngakuNoTomo 67 5 May 2009 64-67
12. Kato, HirokoBach Keyword Jiten. 'Shogai'-hen. (Tokushu Bach o Kiku, Shiru, Asobu!) OngakuNoTomo 67 5 May 2009 68-75
13. Katagiri, TakuyaTaidan Helmut Winschermann x Terakado Ryo. 'Bach o megutte' OngakuNoTomo 68 11 Nov 2010 96-98
14. Ogura, TamikoWanami Takayoshi & Takehisa Genzo 'Bach kara Genzai no Ongaku Shakai no tsuite'. OngakuNoTomo 68 12 Dec 2010 165-167
15. Watanabe, KazuhikoAndrás Schiff, Bach o Oini kataru. OngakuNoTomo 69 4 Apr 2011 16-17, 125-127

Search took 1.029s cpu time (0.046s in system), 51715 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita