Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^OngakuGeijutsu$
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Schrade, LeoJ. S. Bach. OngakuGeijutsu 17 4, 6, 12 1959
2. Tokawa, SeiichiKaitakusha to shite no Bach -- Besseler no Kenkyu o Chushin ni. [1] OngakuGeijutsu 19 11 1961
3. Tokawa, SeiichiKaitakusha to shite no Bach -- Besseler no Kenkyu o Chushin ni -2-. OngakuGeijutsu 20 2 1962
4. Tokawa, SeiichiKaitakusha to shite no Bach -- Besseler no Kenkyu o Chushin ni -3(kan)-. OngakuGeijutsu 20 3 1962
5. Sumikura, IchiroBarokku Gainen no Rekishi. OngakuGeijutsu 20 4 1962
6. Tokawa, SeiichiJ.S. Bach no Orugan Koraru to sono Rekishiteki Ichi. OngakuGeijutsu 20 4 1962
7. Sumikura, IchiroBunken kara mita Bach Kenkyu no Ayumi. OngakuGeijutsu 21 10 1963 14-21
8. Tsuji, ShoichiBach no 'Toki' - Bach-Zo Keisei no tame ni. OngakuGeijutsu 21 10 1963 24-25
9. Tokawa, SeiichiAtarashii Bach-Zo towa nani ka? OngakuGeijutsu 21 10 1963 6-13
10. Tokawa, SeiichiBach no Parody ni tsuite -- Sakkyokuka Kenkyu. OngakuGeijutsu 22 3 1964 10-13
11. Sumikura, IchiroKyokkyu Riron no Saikento. [1] Bach Kenkyu no Danmen. OngakuGeijutsu 22 3 1964 6-9
12. Sumikura, IchiroKyokkyu Riron no Saikento. [2] Bach Kenkyu no Danmen (1). OngakuGeijutsu 22 4 1964 12-17
13. Sumikura, Ichiro'Ro-tancho Misa' - wa sonzai suru ka? Bach Kenkyu no Danmen -2-. OngakuGeijutsu 22 8 1964 13-19
14. Sumikura, IchiroBach no Hakucho no Uta. Bach Kenkyu no Danmen -3-. OngakuGeijutsu 23 9 1965 60-65
15. Sumikura, IchiroRoman-ha Jidai no Bach. Bach Kenkyu no Danmen -4-. OngakuGeijutsu 23 11 1965 28-33
16. Sumikura, IchiroRoman-ha Jidai no Bach. Bach Kenkyu no Danmen -5-. OngakuGeijutsu 24 2 1966 34-40
17. Sumikura, IchiroBrandenburg Kyosokyoku no Seiritsu Jijo. [1] Bach Kenkyu no Danmen -6-. OngakuGeijutsu 24 3 1966 56-61
18. Sumikura, IchiroBrandenburg Kyosokyoku no Seiritsu Jijo. [2] Bach Kenkyu no Danmen -7-. OngakuGeijutsu 24 5 1966 36-41
19. Sumikura, IchiroBach no Sakuhin Mokuroku (1). Bach Kenkyu no Danmen -8-. OngakuGeijutsu 24 7 1966 56-59
20. Sumikura, IchiroBach no Sakuhin Mokuroku (2). Bach Kenkyu no Danmen -9-. OngakuGeijutsu 24 8 1966 66-67
21. Sumikura, IchiroBach to Vivaldi (1). Bach Kenkyu no Danmen -10-. OngakuGeijutsu 25 1 1967 58-61
22. Sumikura, IchiroBach to Vivaldi (2). Bach Kenkyu no Danmen -11-. OngakuGeijutsu 25 2 1967 60-64
23. Sumikura, IchiroBach to Vivaldi (3). Bach Kenkyu no Danmen -12-. OngakuGeijutsu 25 3 1967 63-67
24. Sumikura, IchiroBach no Deshi tachi. Bach Kenkyu no Danmen -13-. OngakuGeijutsu 25 4 1967 45-49
25. Sumikura, IchiroBarokku Ongaku no Enso to 'Genten'. OngakuGeijutsu 25 5 1967 11-17
26. Sumikura, IchiroBach no Jihitsu Gakufu. Sono Densho to Genjo. Bach Kenkyu no Danmen -14(kan)-. OngakuGeijutsu 25 7 1967 56-61
27. Sumikura, IchiroG.P. Telemann -- Shi to Fukkatsu. OngakuGeijutsu 25 11 1967 30-35
28. Sumikura, IchiroBach no Fuga ni kansuru Jakkan no Mondai. OngakuGeijutsu 26 3 1968 60-62
29. Paillard, Jean Franšois; Sumikura, IchiroBarokku Ongaku no Yoshiki to Enso. OngakuGeijutsu 26 13 1968 58-60
30. Sumikura, IchiroKarl Richter no Bach [interview] OngakuGeijutsu 27 7 1969 48-51
31. Higuchi, RyuichiBach no Ongaku Shugyo. OngakuGeijutsu 39 1 1981 58-65
32. Higuchi, RyuichiTsukubano ni Bach wa hibiku. OngakuGeijutsu 39 4 1981 56-58
33. Isoyama, TadashiFukai Riyu o fumaete Jiyu sa e -- 'Nippon Bach Akademie 1984' kara. OngakuGeijutsu 42 7 1984 98-101
34. Sumikura, IchiroGendai no Bach Kenkyu -1- Denki Kenkyu no Shomondai. OngakuGeijutsu 43 3 1985 58-65
35. Tokawa, SeiichiGendai no Bach Kenkyu -2- Atarashii Nendai Kenkyu to sonogo -- Kyokai Kantata o Chushin ni. OngakuGeijutsu 43 4 1985 90-99
36. Miyake, YukioGendai no Bach Kenkyu -3- 'Concerto' o meguru Shomondai. OngakuGeijutsu 43 5 1985 83-89
37. Isoyama, TadashiTeiki sareta Tasai na Ronten -- J.S.Bach Seitan 300-Nen Kinen 'Bach e no Atarashii Shiten'. OngakuGeijutsu 43 5 1985 102-105
38. Higuchi, RyuichiGendai no Bach Kenkyu -4- Matai Junankyoku no Seiritsu o megutte. OngakuGeijutsu 43 6 1985 84-91
39. Oyama, MayumiGendai no Bach Kenkyu -5- Bach no Henkyoku Giho. OngakuGeijutsu 43 7 1985 82-89
40. Miyake, YukioIsseki o Tojita Bach-Akademie -- Nippon Bach-Akademie 1985 yori. OngakuGeijutsu 43 7 1985 98-101
41. Isoyama, TadashiGendai no Bach Kenkyu -6- Bach to Shocho, soshite Shujigaku. OngakuGeijutsu 43 8 1985 82-89
42. Sumikura, IchiroGendai no Bach Kenkyu -7- 'Fuga no Giho' no Nazo -1-. OngakuGeijutsu 43 9 1985 72-79
43. Sumikura, IchiroGendai no Bach Kenkyu -8- 'Fuga no Giho' no Nazo -2-. OngakuGeijutsu 43 10 1985 73-81
44. Higuchi, RyuichiGendai no Bach Kenkyu -9- Bach no Shinsaku to Gisaku. OngakuGeijutsu 43 11 1985 76-83
45. Ichikawa, Shin'ichiroGendai no Bach Kenkyu -10- Bach Enso no Chihei to Tenbo. OngakuGeijutsu 43 12 1985 79-86
46. Preu▀, HansGendai no Bach Kenkyu -11- J. S. Bach no Geijutsu to Rutaha-teki Shukyoshin -1- Bach no Shukyoshin no Naiteki Tokushitsu. OngakuGeijutsu 44 1 1986 90-97
47. Preu▀, HansGendai no Bach Kenkyu -12- J. S. Bach no Geijutsu to Rutaha-teki Shukyoshin -2- Bach no Shukyoshin no Naiteki Tokushitsu. OngakuGeijutsu 44 2 1986 84-91
48. Sugiyama, YoshimuGendai no Bach Kenkyu -13kan- Bach no Shukyosei -- Jujika no Shingaku no Patosu to Etosu. OngakuGeijutsu 44 3 1986 84-91
49. Wolff, ChristophBach Denkigaku no Shomondai to Shinhakken Koraru -Jo-. OngakuGeijutsu 44 5 1986 78-85
50. Wolff, ChristophBach Denkigaku no Shomondai to Shinhakken Koraru -Ge-. OngakuGeijutsu 44 6 1986 71-75
51. Higuchi, RyuichiKremer -- Bach kara Gubaidulina made. OngakuGeijutsu 47 8 1989 23-27
52. Dadelsen, Georg vonBach Kenkyu no arata na Kadai. OngakuGeijutsu 51 6 1993 54-66

Search took 1.06s cpu time (0.015s in system), 50202 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita