Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^OngakuGaku$
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Hattori, Kozo; Sumikura, IchiroBach Jihitsufu no Shinhakken ni tsuite. OngakuGaku 12 4 1966 234-235
2. Sumikura, IchiroBach no Henkyoku ni kansu ru Jakkan no Mondai. OngakuGaku 12 4 1967 253-254
3. Koga, Ruiko'Ongaku no Sasagemono' no Joretsu no Mondai: Saibannen no Bach Ongaku Rikai no tame ni. OngakuGaku 13 1-2 1967 20-25
4. Sumikura, IchiroBrandenburg Kyosokyoku no Iko ni tsuite. OngakuGaku 13 3 1967 155-158
5. Nakayama, AkiyoshiJ. S. Bach no Shoki Kantata Yoshiki ni tsuite. OngakuGaku 13 4 1967 219-233
6. Kada, MarikoC. Ph. E. Bach no Chenbaro Kyosokyoku. OngakuGaku 14 1-2 1968 65-75
7. Arakawa, TsunekoJ.P. Kirnberger no Ongaku Riron -- 'Die Kunst des reinen Satzes in der Musik' o Chushin ni. OngakuGaku 19 1 1973 1-12
8. Tokawa, SeiichiBach no Kyosokyoku Keishiki -- Brandenburg Kyosokyoku o Chushin ni. OngakuGaku 2 Jan 1960
9. Isoyama, TadashiOngaku to Gelehrsamkeit -- Mattheson o Chushin ni. OngakuGaku 20 1974 129-143
10. Higuchi, RyuichiAnhalt-Köthen Ko Leopold no tame no Soso Ongaku BWV 244a no Seiritsu to Parody no Shomondai. OngakuGaku 20 2 1974 98-116
11. Wakabayashi, KazukoJ. S. Bach no kenbangakki fuga no kenkyu. OngakuGaku 21 4 1975 242-255
12. Higuchi, Ryuichi'Actus Tragicus' - sono Densho to Juyo. OngakuGaku 27 1 1981 48-56
13. Higuchi, Ryuichi [et al]Tsuso Teion no Shomondai - Zoku. (Panel discussion) OngakuGaku 28 1 1982 75-81
14. Oyama, MayumiJ. S. Bach no Senritsu Gakki to obligato cembalo no tame no Sonata. OngakuGaku 29 2 1983 186-198
15. Kato, HirokoLeipzig no Collegium Musicum: 18-Seiki Zenhan no Ikutsuka no Collegium Musicum o Chushin ni. OngakuGaku 35 3 1989 181-191
16. Kiso, AkikoJ. J. Fux no Guradus ado Parunassumu ni okeru Fuga Riron no Shiteki Kosatsu. Ongakugaku 43 1 Mar 1998 15-27
17. Kimura, SachikoJ. S. Bach no Korarutekusuto Kantata: Chukan Gakusho no Koseiho o Chushin ni. OngakuGaku 43 2 1997 65-80
18. Arakawa, TsunekoDoitsu ni okeru 17-Seiki Zenhan no Tsuso Teion Soho ni kansuru Shiron: Luther-ha no Shukyoteki Seigaku Sakuhin no Baai. OngakuGaku 44 1 1998 1-15
19. Kubota, KeiichiC.P.E. Bach no Kaitei ni tsuite. OngakuGaku 45 2 2000 130-142
20. Nomura, Yasuhira4-seitai Koraru 'Watashi wa aware na Ningen' (BWV 179/6) ni taisuru arata na Kaishaku. OngakuGaku 52 1 2006 79-80
21. Koishi, KatsuraFelix Mendelssohn Bartholdy und seine musikalischen Tätigkeiten in London. OngakuGaku 53 1 2007 19-36
22. Seo, Fumiko18-Seiki Kohan no Protestant Junan Ongaku no Ruikeigaku-teki Tekisuto Bunseki -- Johann Ernst Bach no Junan Oratorio (1764) o Jirei ni. OngakuGaku 54 1 2008 48-60
23. Tokawa, SeiichiBach no Sakkyoku Nendai Kenkyu no Genjo to Mondai. OngakuGaku 8 Feb 1963

Search took 1.107s cpu time (0.015s in system), 48071 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita