Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^Muzyka$
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Rutkowski, BronislawJan Sebastian Bach. Muzyka 1 2 1950 11-17
2. Ekier, JanW dwóchsetna rocznice šmierci Jana Sebastiana Bacha. Muzyka 1 2 1950 18-27
3. Wypowiedz kierownictwa socjalistycznej partii jednosci niemiee w sprawie rocznicy J. S. Bacha. Muzyka 1 3-4 1950 66-67
4. Jasienski, JerzyUroczystosci, Bachowskie w Lipsku. Muzyka 1 6 1950 30-36
5. Šostakovič, DimitriPrzemowienie Dymitra Szostakowicza przedstawiciela Zwiazku Radzieckiego na festiwalu Bachowskim w Lipsku. Muzyka 1 6 1950 39-41
6. Chubow, Georgij [Chubov, Georgij]Bach i wspólczesnosc. Muzyka 1 6 1950 42-52
7. Iwaszkiewicz, Jaroslaw; [Jarosław]Zwiaski J. S. Bach z Polska. Muzyka 1 6 1950 53-56
8. Zielinska, TeresaNieznany autograf Jena Sebastiana Bacha. Muzyka 12 4 1967 67-70
9. Hlawiczka, Karol; [Hławiczka]Do historii poloneza 'Wezmę ja kontusz'. Muzyka 16 1971 100-106
10. Falenciak, JoannaLorenz Christoph Mizler a polska kultura muzyczna w drugiej polowie XVIII wieku. Muzyka 20 4 1975 95-103
11. Mrowiec, KarolCzy istniala tradyczja Bachowska w praktyce koscielnej organistow polskich w XIX wieku? Muzyka 32 1 1987 63-70
12. Golianek, Ryszard DanielTradycja barokowa w wielkiej Mszy c-moll W.A. Mozarta. Muzyka 36 4 1991 58-68
13. Heinemann, MichaelDekonstruowanie biografii Jana Sebastiana Bacha. Muzyka 49 4 2004 3-25
14. Ekier, JanJ. S. Bacha inwencje dwugłosowe w wyd. PWM. Muzyka 5 3-4 1954 81-86
15. Paczkowski, SzymonMotet 'Singet dem Herrn ein neues Lied' BWV 225 Johanna Sebastiana Bacha - Styl, Forma i Znaczenie. Muzyka 50 2 (197) 2005 17-44
16. Leaver, Robin A.'Concio et cantio': Kontrapunkt teologii i muzyki w tradycji luteranskiej od Praetoriusa do Bacha Muzyka 52 4:207 2007 5-26

Search took 1.045s cpu time (0.031s in system), 50923 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita