Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^KunitachiColMResearchInstBul$
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Geck, MartinEnso Kiroku 'Kuno no atoni Nagusame o': Katoki no Beethoven ni okeru Bach no Eikyo. KunitachiColMResearchInstBul 14 2000 161-168
2. Isoyama, TadashiBach Enso no Shomondai. Ensoshi o Kaiko shitsutsu. KunitachiColMResearchInstBul 21 Mar 2009 139-145
3. Imai, Akira'Bach no Enso Kaishaku' KunitachiColMResearchInstBul 21 Mar 2009 147-157
4. Tomita, YoBach no Jihitsufu kara Wareware wa Nani o manaberu ka. Ensosha to Kenkyusha no Eien no Kadai. KunitachiColMResearchInstBul 21 Mar 2009 159-174
5. Sato, MaiChoral 'Kokoro kara Anata o aishimasu' o meguru, 4-Sakka no Sakuhin. KunitachiColMResearchInstBul 21 Mar 2009 175-182
6. Otsuka, NaoyaBach ni totte no 'Klavir' KunitachiColMResearchInstBul 22 Mar 2010 67-81
7. Kato, IchiroBach to Tempo rubato: Sho Onkei ni okeru Tempo no Henka ni kansuru Kenkyu. KunitachiColMResearchInstBul 22 Mar 2010 83-105
8. Tomita, YoOrijinaru Shiryo kara manabu Bach no 'Partita' Dai-2-ban to Dai-6-ban. KunitachiColMResearchInstBul 22 Mar 2010 107-131
9. Watanabe, YoshioBach no Kumikyoku to 'Partita' KunitachiColMResearchInstBul 22 Mar 2010 133-159
10. Isoyama, TadashiMotetto 'Iesu yo, Watashi no Yorokobi' BWV 227 o megutte. KunitachiColMResearchInstBul 22 Mar 2010 161-175
11. [Isoyama, Tadashi]Joshua Rifkin Sensei no Kokai Lesson to 'Matai' Joen o furikaette. KunitachiColMResearchInstBul 22 Mar 2010 177-188

Search took 1.076s cpu time (0.015s in system), 49456 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita