Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^BachZenshu$
Year : 1997
Max number of results shown : 300
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Higuchi, RyuichiKantata no Shiki. BachZenshu 2 Apr 1997 12-25
2. Dürr, AlfredBach no Koraru Kantata ni tsuite. BachZenshu 2 Apr 1997 26-35
3. Kobayashi, YoshitakeBach no Hisseki o megutte: Weimar Jidai made. BachZenshu 2 Apr 1997 36-53
4. Ishikawa, YoichiMonteverdi to Bach. BachZenshu 2 Apr 1997 54-65
5. Holschneider, AndreasBach Enso no Kako to Genzai. BachZenshu 2 Apr 1997 66-76
6. Koike, HisakoIesu to Shito tachi. BachZenshu 2 Apr 1997 77-84
7. Kanazawa, MasakataJohann Sebastian Bach to Watashi. BachZenshu 2 Apr 1997 86-95
8. Fukatsu, FumioBoku no Naka no Kantata. BachZenshu 2 Apr 1997 96-102
9. Takao, ToshikazuBach no Shukyosei. Gendai ni okeru sono Igi. BachZenshu 2 Apr 1997 104-121
10. Nakamura, YujiroShindo suru Mi. Sokuratesu kara Puraton e. BachZenshu 2 Apr 1997 122-133
11. Takashina, ShujiMannerism. Fuan no Jidai no araware. BachZenshu 2 Apr 1997 134-143
12. Nishihara, MinoruBach to Keizai Seikatsu. BachZenshu 2 Apr 1997 144-158
13. Ishikawa, Yoichi[Kantata Dai-44-Ban - Dai-46-Ban; Dai-70-Ban - Dai-78-Ban] BachZenshu 2 Apr 1997 250-261, 294-297 [36-39, 72-83]
14. Ebata, Nobuaki[Kantata Dai-47-Ban - Dai-69-Ban.] BachZenshu 2 Apr 1997 261-294 [39-72]
15. Ebata, NobuakiKotansai Dai-2-Nichi, Dai-3-Nichi no Pericope ni tsuite. BachZenshu 2 Apr 1997 279 [54]
16. Ebata, Nobuaki'Shoki' no Kyokai Kantata ni okeru pitch (Onko) ni tsuite. BachZenshu 2 Apr 1997 284 [49]
17. Higuchi, Ryuichi[Kantata Dai-37-Ban - Dai-43-Ban.] BachZenshu 2 Apr 1997 297-305 [28-36]
18. Higuchi, Ryuichi (ed.)Kyokai Kantata II / Kirchenkantaten 2 / Church cantatas. 2. BachZenshu 2 Apr 1997 329p
19. Isoyama, TadashiJidai no Naka no Kantata. BachZenshu 3 Oct 1997 12-25
20. Hofmann, KlausWeimar Jidai no Kantata Karenda. BachZenshu 3 Oct 1997 26-37
21. Kobayashi, YoshitakeBach no Hisseki o megutte: Köthen Jidai kara Leipzig Jidai Shoki (1729) made. BachZenshu 3 Oct 1997 38-60
22. Suzuki, TokikoTengoku to Jigoku. BachZenshu 3 Oct 1997 61-68
23. Sugiyama, YoshimuUragawa kara mita Bach. BachZenshu 3 Oct 1997 70-90
24. Tokuzen, YoshikazuRuta-ha Seitoshugi no Bach: Rippo to Fukuin o megutte. BachZenshu 3 Oct 1997 92-103
25. Kasahara, KiyoshiBach, 1725-Nen Natsu. 'Matai Junankyoku' Sakkyoku Zen'ya. BachZenshu 3 Oct 1997 104-119
26. Nakamura, YujiroTamashii no Rhythm ron. Augustinus. BachZenshu 3 Oct 1997 120-131
27. Takashina, ShujiTaiko Shukyo Kaikaku to Taishu Kyoka. BachZenshu 3 Oct 1997 132-141
28. Kikuchi, YoshioBach no Ashiato. BachZenshu 3 Oct 1997 142-155
29. Isoyama, TadashiKantata Dai-79-Ban - Dai-117-Ban. BachZenshu 3 Oct 1997 232-272 [29-69]
30. Isoyama, Tadashi (ed.)Kyokai kantata III / Kirchenkantaten 3 / Church cantatas 3. BachZenshu 3 Oct 1997 298p
31. Isoyama, TadashiOruganisuto Bach. BachZenshu 9 Jan 1997 12-37
32. Kobayashi, YoshitakeBach Orugan Sakuhin no Shiryo to Densho. BachZenshu 9 Jan 1997 38-51
33. Suzuki, MasaakiBach to Orugan. BachZenshu 9 Jan 1997 52-69
34. Hoshino, HiromiGakki no Oh, Bach no Gakki. BachZenshu 9 Jan 1997 70-81
35. Holschneider, AndreasArchiv Production no Rekishi. BachZenshu 9 Jan 1997 82-92
36. Ueda, YoshikoBach o meguru Orugan. BachZenshu 9 Jan 1997 93-100
37. Allison, JohnBach o hiku Simon Preston. BachZenshu 9 Jan 1997 102-106
38. Tsuji, HiroshiOrugan o kataru. BachZenshu 9 Jan 1997 107-114
39. Matsui, NaomiBach ni sodaterarete. BachZenshu 9 Jan 1997 115-120
40. Osumi, KinyaBach to Josei. BachZenshu 9 Jan 1997 160-180
41. Narumi, Fumio[Passakaria, Torio, Aria, Kanzona, Alla breve, Pasutorare, Chiisana Wasei no Meiro] BWV 582-591. BachZenshu 9 Jan 1997 182-184 [29-31]
42. Narumi, Fumio[Gensokyoku, Tokkata, Zensokyoku, Orugan Kyoku] BWV 561-572; [Fuga] BWV 574-581. BachZenshu 9 Jan 1997 184-187 [26-29]
43. Narumi, Fumio[8-tsu no Sho-Zensokyoku to Fuga] BWV 553-560 (Gisaku) BachZenshu 9 Jan 1997 187-188 [25-26]
44. Narumi, Fumio[Zensokyoku to Fuga, Gensokyoku to Fuga, Tokkata to Fuga] BWV 531-552. BachZenshu 9 Jan 1997 188-193 [20-25]
45. Narumi, FumioTorio Sonata (BWV 525-530) ni tsuite. BachZenshu 9 Jan 1997 193-196 [17-20]
46. Isoyama, Tadashi (ed.)Orugan Kyoku I / Das Orgelwerk 1 / Music for organ 1. BachZenshu 9 Jan 1997 209p
47. Miyake, YukioMusica Reservata. BachZenshu 13 Jul 1997 12-27
48. Wolff, ChristophLeipzig ni okeru Bach no Shitsunai Gakkyoku. BachZenshu 13 Jul 1997 28-41
49. Leisinger, UlrichBach no Mubanso Violin oyobi Cello no tame no Sakuhin. BachZenshu 13 Jul 1997 42-49
50. Hamada, JiroBach, Lute, soshite Guitar. BachZenshu 13 Jul 1997 50-63
51. Choki, SeijiHindemith to Bach. 20-Seiki Ongaku no Ethos. BachZenshu 13 Jul 1997 64-76
52. Gunji, SumiBach Jidai no Gakki. BachZenshu 13 Jul 1997 77-84
53. Kimura, BinBach no warai. BachZenshu 13 Jul 1997 86-92
54. Yoshida, SusumuBach kara mananda mono. BachZenshu 13 Jul 1997 93-103
55. Suzuki, HidemiGendai no Bach. BachZenshu 13 Jul 1997 104-113
56. Terakado, RyoDeai no Myo. BachZenshu 13 Jul 1997 114-122
57. Fujishiro, KouichiEisenach, soshite Weimar. BachZenshu 13 Jul 1997 124-139
58. Agario, ShinyaGakushi no Jidai. Chusei Doitsu no 'Ongakuka' to iu Shokugyo. BachZenshu 13 Jul 1997 140-157
59. Nakamura, YujiroGakukyo no Benshoho. Theodor Adorno. BachZenshu 13 Jul 1997 158-169
60. Takashina, ShujiKotenshugi. Antei shita Chitsujokan e no Shiko. BachZenshu 13 Jul 1997 170-179
61. Higuchi, RyuichiCöthen no Sei to Zoku. BachZenshu 13 Jul 1997 180-195
62. Miyake, YukioTorio Sonata ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 197-201 [68-72]
63. Miyake, Yukio6-kyoku no Furuto Sonata (BWV 1030-1035) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 201-207 [62-68]
64. Miyake, YukioViola da Gamba to Chenbaro no tame no Sonata (BWV 1027-1029) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 207-211 [58-62]
65. Miyake, Yukio[Kaisetsu: BWV 1020, Anh. 153, 1021-1026]. BachZenshu 13 Jul 1997 211-216 [53-58]
66. Miyake, YukioViolin to Chenbaro no tame no Sonata (BWV 1014-1019) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 216-226 [43-53]
67. Miyake, YukioMubanso Furuto no tame no Partita I-Tancho BWV 1013. BachZenshu 13 Jul 1997 226-227 [42-43]
68. Miyake, YukioMubanso Cello Kumikyoku (BWV 1007-1012) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 227-235 [34-42]
69. Miyake, YukioMubanso Violin no tame no Sonata to Partita (BWV 1001-1006) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 235-242 [27-34]
70. Miyake, YukioShitsunaigakkyoku ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 242-245 [24-27]
71. Miyake, YukioRyutokyoku ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 245-251 [18-24]
72. Miyake, Yukio (ed.)Shitsunaigakkyoku / Kammermusik / Chamber music. BachZenshu 13 Jul 1997 265p

Search took 1.06s cpu time (0s in system), 50202 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita