Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^BachAkadJapan$
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Steiger, RenateBach no Shingakushi-teki Ichi. Luther-Ha Seitoshugi, Keikenshugi, Keimoshugi no Hazama de. BachAkadJapan 1984 14-31
2. Tsuji, ShoichiBach Ongaku no Shukyosei o omou. Tokuni Fuga ni tsuite. BachAkadJapan 1985 20-21
3. Hattori, KozoKirisuto no Junan to sono Ongaku. BachAkadJapan 1985 22-25
4. Kobayashi, MichioWatashi no Bach e no Dotei. BachAkadJapan 1985 31
5. Petzoldt, MartinReihaishiki to Kantata. Johann Sebastian Bach no Dojidai no Leipzig ni okeru Reihaishiki Shikiji kara mita Kantata. BachAkadJapan 1984 34-52
6. Sumikura, IchiroBach to wa Nani ka. BachAkadJapan 1985 44-45
7. Wakasugi, HiroshiBach o Yomu. BachAkadJapan 1985 53
8. Tokawa, Seiichi'Fukkatsusai Oratorio' Osteroratorium 'Kommt, eilet und laufet' BWV 249 BachAkadJapan 1984 56-61
9. Tokawa, Seiichi'Manifikato' Ni-Chocho. Magnificat D dur BWV 243. BachAkadJapan 1984 64-70
10. Sumikura, IchiroKantata 'Yorokobe, sukuwareshi Mure yo'. 'Freue dich, erlöste Schar' BWV 30. BachAkadJapan 1984 76-80
11. Takahashi, YujiBach o Renshu suru. BachAkadJapan 1985 77
12. Tokawa, SeiichiBach no 4tsu no 'Sho-Misakyoku' ni tsuite. BachAkadJapan 1984 86-89
13. Aoyama, ShiroMisa - Reihaishiki ni tsuite. BachAkadJapan 1984 90-94
14. Masaki, MitsueBarokku Ongaku Gairon. Doitsu Protestant Kyokai Ongaku no Ayumi o Chushin ni. BachAkadJapan 1983 10-18
15. Bach Akademie 1985. Nippon Bach Akademie. BachAkadJapan 1985 111p
16. Maruyama, KeisukeBach to Jujika. Matthäuspassion BWV 244. BachAkadJapan 1984 132-136
17. Bach Akademie Japan 1984. Nippon Bach Akademie. BachAkadJapan 1984 161p
18. Higuchi, RyuichiBach no Kantata. Kongen to Hensen. BachAkadJapan 1983 19-31
19. Kitamura, SojiBach no Shingaku-teki Haikei. Bach Jidai no Kodo Reihaishiki (Tenrei) o Chushin ni. (Bach Akademie Kogi Yoko). BachAkadJapan 1983 32-37
20. Tsuji, ShoichiShinritsu no Ongaku - Bach. BachAkadJapan 1983 46-49
21. Nobuhara, TakeharuOngaku wa Kotoba da. BachAkadJapan 1983 50-51
22. Bach Akademie 1983. Nippon Bach Akademie. BachAkadJapan 1983 91p
23. Petzoldt, MartinMariya Gohomon no Shukujitsu: Leipzig-shiki Reihaishiki (1723-nen 7-gatsu 2-ka) no Fukugen. BachAkadJapan [5] 1987 2-28

Search took 1.06s cpu time (0.031s in system), 50202 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita