Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^[cr]StPetersburg2006$
Year : 2008
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially /(table/)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Poluektova, L.Traktat A. Berardi 'Documenti armonici' i pozdnie sochineniya I. S. Baha (K voprosu ob obligatnom konrapunkte). [cr]StPetersburg2006 2008 11-30
2. Rozanov, I.O pral'trillire K. F. E. Baha. [cr]StPetersburg2006 2008 31-65
3. Serebrennikov, MaximGeneralbas-fuga v pedagogicheskoj sisteme I. S. Baha. [cr]StPetersburg2006 2008 66-94
4. Diskin, K.Primery iz fug I. S. Baha v traktate I. G. Al'brehtsbergera 'Osnovatel'noe nastavlenie v kompozicii' [cr]StPetersburg2006 2008 95-125
5. Yankus, A.Predvaritel'naya rabota nad fugoj v rukopisyah Anny Amalii Prusskoj: sistema I. F. Kirnbergera. [cr]StPetersburg2006 2008 126-167
6. Yuzhak, KiraPo povodu dvuh kontrapunkticheskih rabot princessy Anny Amalii. [cr]StPetersburg2006 2008 168-215
7. Milka, Anatolij P.Poslednyaya fuga I. S. Baha. [cr]StPetersburg2006 2008 216-263
8. Milka, Anatolij P.; Yuzhak, K. I. (eds.)Rabota nad fugoj: metod i shkola I. S. Baha. Materialy Vos'myh Bahovskih chtenij 20-27 aprelya 2006 goda. [cr]StPetersburg2006 2008 287p

Search took 1.092s cpu time (0.046s in system), 48731 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita