Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Author : Sumikura, Ichiro
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Sumikura, Ichiro; Maruyama, Keisuke (eds.)Johann Sebastian Bach. 1984 132p
2. Sumikura, IchiroBach. 1963 188, 52p
3. Sumikura, IchiroBach e no atarashii Shiten. 1988 209, 15p
4. Sumikura, Ichiro (ed.)Bach Jiten. Bach Lexikon. 1993 68p
5. Sumikura, Ichiro; Watanabe, Takeshi (eds.)Bach Sho. 1972 iv, 548p
6. Sumikura, IchiroBach to wa Nani ka. BachAkadJapan 1985 44-45
7. Sumikura, IchiroKantata 'Yorokobe, sukuwareshi Mure yo'. 'Freue dich, erl÷ste Schar' BWV 30. BachAkadJapan 1984 76-80
8. Sumikura, Ichiro (ed.)Bach Album. BachSosho Bekkan 1 1983 422p
9. Sumikura, Ichiro (ed.)Bach Sosho. Bekkan 2. [Bach's Works Catalogue] BachSosho Bekkan 2 1997 1354p
10. Sumikura, Ichiro (ed.)Gendai no Bach Zo. BachSosho 1 1976 391p, 23p
11. Sumikura, Ichiro (ed.)Bach no Sekai. BachSosho 9 1978 413p, 31p
12. Sumikura, Ichiro (ed.)Bach Shiryo Shu. BachSosho 10 1983 380p, 78p
13. Sumikura, Ichiro'Ro-Tancho Misa' saiko. BachZenshu 7 Oct 1996 66-76
14. Sumikura, IchiroFuga no Giho o meguru Shomondai. BachZenshu 14 Dec 1995 64-76
15. Sumikura, Ichiro; Tokawa, SeiichiBach no Shogai. BessatsuTaiyo 1984 50-55, 58-61, 64-67, 70-73
16. Sumikura, IchiroNihon de Hakken sareta Bach no Jihitsufu. [BWV 246/40a] BessatsuTaiyo 1984 132
17. Sumikura, Ichiro; Maruyama, Keisuke (eds.)Johann Sebastian Bach. 'Seitan 300-Nen Kinen Tokushu-go'. BessatsuTaiyo 1984 132p
18. [Sumikura, Ichiro] (ed.)[J. S. Bach] Choral: Aus der Tiefen. BWV 246, Nr. 40. - Bach jihitsufu. Koraru 'Fukaki Fuchi yori'. BessatsuTaiyo 1984 [133]
19. Sumikura, IchiroBach Kenkyu no Genjo to Kadai (Bigakkai Dai-35-Kai Zenkoku Taikai Hokoku). Bigaku 35 3 1984 54
20. Sumikura, Ichiro20-Seiki no Bach Kenkyu. BulFacMTokyoGeijutsuDaigaku 26 Mar 2001 47-65
21. Sumikura, Ichiro; Tokawa, Seiichi; Higuchi, Ryuichi; Monma, NaomiBach o yomu. [ce]Bach_no_subete 1985 116-129
22. Sumikura, IchiroJohann Sebastian Bach und Johann Kasper Ferdinand Fischer. [cr]Leipzig1975 1977 233-238
23. Sumikura, IchiroBach no Violin-kyoku no Shuko Shiryo. [fs]Nomura60 1969 204-220
24. Sumikura, IchiroBach no Ryuto Ongaku. GendaiGuitar 1 5 1967 18-21
25. Sumikura, IchiroBach no Ryuto Ongaku. GendaiGuitar 1 8 1967 6-9
26. Hattori, Kozo; Sumikura, IchiroBach Jihitsufu no Shinhakken ni tsuite. OngakuGaku 12 4 1966 234-235
27. Sumikura, IchiroBach no Henkyoku ni kansu ru Jakkan no Mondai. OngakuGaku 12 4 1967 253-254
28. Sumikura, IchiroBrandenburg Kyosokyoku no Iko ni tsuite. OngakuGaku 13 3 1967 155-158
29. Sumikura, IchiroBarokku Gainen no Rekishi. OngakuGeijutsu 20 4 1962
30. Sumikura, IchiroBunken kara mita Bach Kenkyu no Ayumi. OngakuGeijutsu 21 10 1963 14-21
31. Sumikura, IchiroKyokkyu Riron no Saikento. [1] Bach Kenkyu no Danmen. OngakuGeijutsu 22 3 1964 6-9
32. Sumikura, IchiroKyokkyu Riron no Saikento. [2] Bach Kenkyu no Danmen (1). OngakuGeijutsu 22 4 1964 12-17
33. Sumikura, Ichiro'Ro-tancho Misa' - wa sonzai suru ka? Bach Kenkyu no Danmen -2-. OngakuGeijutsu 22 8 1964 13-19
34. Sumikura, IchiroBach no Hakucho no Uta. Bach Kenkyu no Danmen -3-. OngakuGeijutsu 23 9 1965 60-65
35. Sumikura, IchiroRoman-ha Jidai no Bach. Bach Kenkyu no Danmen -4-. OngakuGeijutsu 23 11 1965 28-33
36. Sumikura, IchiroRoman-ha Jidai no Bach. Bach Kenkyu no Danmen -5-. OngakuGeijutsu 24 2 1966 34-40
37. Sumikura, IchiroBrandenburg Kyosokyoku no Seiritsu Jijo. [1] Bach Kenkyu no Danmen -6-. OngakuGeijutsu 24 3 1966 56-61
38. Sumikura, IchiroBrandenburg Kyosokyoku no Seiritsu Jijo. [2] Bach Kenkyu no Danmen -7-. OngakuGeijutsu 24 5 1966 36-41
39. Sumikura, IchiroBach no Sakuhin Mokuroku (1). Bach Kenkyu no Danmen -8-. OngakuGeijutsu 24 7 1966 56-59
40. Sumikura, IchiroBach no Sakuhin Mokuroku (2). Bach Kenkyu no Danmen -9-. OngakuGeijutsu 24 8 1966 66-67
41. Sumikura, IchiroBach to Vivaldi (1). Bach Kenkyu no Danmen -10-. OngakuGeijutsu 25 1 1967 58-61
42. Sumikura, IchiroBach to Vivaldi (2). Bach Kenkyu no Danmen -11-. OngakuGeijutsu 25 2 1967 60-64
43. Sumikura, IchiroBach to Vivaldi (3). Bach Kenkyu no Danmen -12-. OngakuGeijutsu 25 3 1967 63-67
44. Sumikura, IchiroBach no Deshi tachi. Bach Kenkyu no Danmen -13-. OngakuGeijutsu 25 4 1967 45-49
45. Sumikura, IchiroBarokku Ongaku no Enso to 'Genten'. OngakuGeijutsu 25 5 1967 11-17
46. Sumikura, IchiroBach no Jihitsu Gakufu. Sono Densho to Genjo. Bach Kenkyu no Danmen -14(kan)-. OngakuGeijutsu 25 7 1967 56-61
47. Sumikura, IchiroG.P. Telemann -- Shi to Fukkatsu. OngakuGeijutsu 25 11 1967 30-35
48. Sumikura, IchiroBach no Fuga ni kansuru Jakkan no Mondai. OngakuGeijutsu 26 3 1968 60-62
49. Paillard, Jean Franšois; Sumikura, IchiroBarokku Ongaku no Yoshiki to Enso. OngakuGeijutsu 26 13 1968 58-60
50. Sumikura, IchiroKarl Richter no Bach [interview] OngakuGeijutsu 27 7 1969 48-51
51. Sumikura, IchiroGendai no Bach Kenkyu -1- Denki Kenkyu no Shomondai. OngakuGeijutsu 43 3 1985 58-65
52. Sumikura, IchiroGendai no Bach Kenkyu -7- 'Fuga no Giho' no Nazo -1-. OngakuGeijutsu 43 9 1985 72-79
53. Sumikura, IchiroGendai no Bach Kenkyu -8- 'Fuga no Giho' no Nazo -2-. OngakuGeijutsu 43 10 1985 73-81
54. Sumikura, IchiroSchweitzer no Bach Kan. OngakuNoTomo 23 11 1966 72-76
55. Sumikura, IchiroRekishi to Gendai ni okeru Bach -2-. Philharmony 28 10 1956
56. Sumikura, IchiroBach Kenkyu no Shomondai. Philharmony 37 5 1965 7-13
57. Sumikura, IchiroBach-Zo no Hensen. RekodoGeijutsu 16 13 1967 240-243

Search took 1.092s cpu time (0.031s in system), 48731 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita