Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Author : Higuchi, Ryuichi
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Higuchi, RyuichiBach. 1985 191p
2. Higuchi, RyuichiDoitsu Ongaku Saijiki: Min'yo to Bach no Kantata de tsuzuru. 1987 262p
3. Higuchi, RyuichiBach no Shiki. Doitsu ongaku saijiki. 2000 338p
4. Higuchi, RyuichiBach Tankyu (Bach Research) 1993 338p
5. Higuchi, RyuichiBach Kantata Kenkyu. 1987 432p
6. Higuchi, RyuichiBach kara hirogaru Sekai. 2006 457p
7. Higuchi, RyuichiBach no Tabi. 1986 79p
8. Higuchi, RyuichiBach no Kantata. Kongen to Hensen. BachAkadJapan 1983 19-31
9. Higuchi, RyuichiKantata no Shiki. BachZenshu 2 Apr 1997 12-25
10. Higuchi, Ryuichi[Kantata Dai-37-Ban - Dai-43-Ban.] BachZenshu 2 Apr 1997 297-305 [28-36]
11. Higuchi, Ryuichi (ed.)Kyokai Kantata II / Kirchenkantaten 2 / Church cantatas. 2. BachZenshu 2 Apr 1997 329p
12. Higuchi, RyuichiKantata no Shijin tachi. BachZenshu 4 Oct 1998 12-25
13. Higuchi, Ryuichi (ed.)Kyokai kantata IV /Kirchenkantaten 4 / Church cantatas 4. BachZenshu 4 Oct 1998 345p
14. Higuchi, RyuichiKizoku mo Shimin mo Nomin mo. Bach no Sezoku Kantata ga utsusu 18-Seiki Doitsu no Shakai to Seikatsu. BachZenshu 6 Apr 1998 12-23
15. Higuchi, RyuichiSezoku Kantata. BachZenshu 6 Apr 1998 220-236 [25-41]
16. Higuchi, Ryuichi (ed.)Sezoku Kantata / Weltliche Kantaten / Secular cantatas. BachZenshu 6 Apr 1998 256p
17. Higuchi, RyuichiRekishi no naka no Junankyoku to Oratorio. BachZenshu 8 Jan 1998 12-23
18. Higuchi, RyuichiFukkatsusai Oratorio 'Kitare, isoge, soshite hashire' BWV 249. BachZenshu 8 Jan 1998 243-245 [44-46]
19. Higuchi, RyuichiMatai Junankyoku BWV 244. BachZenshu 8 Jan 1998 251-263 [26-38]
20. Higuchi, Ryuichi (ed.)Misa to Junankyoku II / Messen und Passionen 2 / Masses and passions 2. BachZenshu 8 Jan 1998 286p
21. Higuchi, RyuichiOrpheus o koete. Bach to Klavier o meguru kosatsu. BachZenshu 11 Jul 1996 12-27
22. Higuchi, RyuichiKyoikusha to shite no Bach. BachZenshu 11 Jul 1996 174-186
23. Higuchi, Ryuichi4tsu no Duetto BWV 802-805 [in Clavierübung III]. BachZenshu 11 Jul 1996 224-225 [24-25]
24. Higuchi, RyuichiInvention (2-sei) to Sinfonia (3-sei) BWV 772-801. BachZenshu 11 Jul 1996 224-231 [18-25]
25. Higuchi, Ryuichi (ed.)Chenbaro Kyoku I / Werke für Cembalo 1 / Music for harpsichord 1. BachZenshu 11 Jul 1996 245p
26. Higuchi, RyuichiCöthen no Sei to Zoku. BachZenshu 13 Jul 1997 180-195
27. Higuchi, RyuichiSinfonia Ni-Chocho BWV 1045. BachZenshu 14 Dec 1995 233 [28]
28. Higuchi, Ryuichi[France] BachZenshu 15 Jul 1999 250-255 [110-115]
29. Higuchi, Ryuichi[Italia] BachZenshu 15 Jul 1999 255-262 [103-110]
30. Higuchi, Ryuichi; Suzuki, MasaakiTaidan - Bach no Kantata o Kataru. BCJ 1 Jun 1992
31. Higuchi, RyuichiEiko no Bach Family. BessatsuTaiyo 1984 56-57
32. Higuchi, RyuichiBrahms to 19-Seiki no Bach Kenkyu (Bigakkai Dai-34-Kai Zenkoku Taikai Hokoku). Bigaku 34 3 1983 55
33. Sumikura, Ichiro; Tokawa, Seiichi; Higuchi, Ryuichi; Monma, NaomiBach o yomu. [ce]Bach_no_subete 1985 116-129
34. Higuchi, Ryuichi; Ichikawa, Shin'ichiro (eds.)Bach no subete. Johann Sebastian Bach, Werk und Wirkung. [ce]Bach_no_subete 1985 174p
35. Higuchi, RyuichiJohann Sebastian Bachs Kirchenkantaten zu Trauerfeiern und zu anderen nicht an das Kirchenjahr gebundenen Bestimmungen. Edition und kritischer Bericht. diss. 1979
36. Higuchi, RyuichiJohann Sebastian Bach no Sosaku Katusdo ni okeru Parodii no Mondai ni tsuite. diss. 1972 284p
37. Higuchi, RyuichiBach Kinennen Shiroku. ExMusica 1 Jun 2000 98-103
38. Higuchi, RyuichiHandschriften europäischer Musik in japanischen Bibliotheken. [fs]Biba60 2006 665-670
39. Higuchi, RyuichiSchoenberg no Bach Juyo to Opera 'Mose to Aron'. Geijutsugaku 4 2000 11-20
40. Higuchi, RyuichiBach to Gendai. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 10 Mar 2000 21-25
41. Higuchi, RyuichiMatai Junankyoku (Shokiko) BWV 244b: gi-Altnickol Shahon no Seiritsu to Ongakuteki Tokucho. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 13 Mar 2003 27-36
42. Higuchi, Ryuichi'Yohane Junankyoku' (1725-Nen Ko) Joen Noto. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 14 Mar 2004 45-54
43. Higuchi, RyuichiNippon no Yogaku Shiryo Collection. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 16 Mar 2006 61-68
44. Higuchi, RyuichiNihon no Bach juyo. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 5 Mar 1995 39-46
45. Higuchi, RyuichiBach to Beruku, Win to Tokyo: Nippon no yogaku juyo no ichikyokumen. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 6 Mar 1996 23-29
46. Higuchi, RyuichiSchoenberg no Bach-ron. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 9 Mar 1999 31-39
47. Higuchi, RyuichiBach to Mose no hazama de: Schoenberg no Bach Juyo to sono Haikei. Gengobunka 19 Mar 2002 161-170
48. Higuchi, RyuichiMusikkultur-Ausstellungen in Japan. [gs]Felix 2000 113-126
49. Higuchi, RyuichiJohann Sebastian Bach. Neue Ausgabe Sämtlicher Werke. Serie I · Band 34. Kirchenkantaten verschiedener, Teils unbekannter Bestimmung. Kritischer Bericht. NBA 1 34 1990 160p
50. Higuchi, Ryuichi (ed.)Kirchenkantaten verschiedener, Teils unbekannter Bestimmung / Johann Sebastian Bach. NBA 1 34 1986 xii (6p facs), 345p
51. Higuchi, RyuichiAnhalt-Köthen Ko Leopold no tame no Soso Ongaku BWV 244a no Seiritsu to Parody no Shomondai. OngakuGaku 20 2 1974 98-116
52. Higuchi, Ryuichi'Actus Tragicus' - sono Densho to Juyo. OngakuGaku 27 1 1981 48-56
53. Higuchi, Ryuichi [et al]Tsuso Teion no Shomondai - Zoku. (Panel discussion) OngakuGaku 28 1 1982 75-81
54. Higuchi, RyuichiBach no Ongaku Shugyo. OngakuGeijutsu 39 1 1981 58-65
55. Higuchi, RyuichiTsukubano ni Bach wa hibiku. OngakuGeijutsu 39 4 1981 56-58
56. Higuchi, RyuichiGendai no Bach Kenkyu -4- Matai Junankyoku no Seiritsu o megutte. OngakuGeijutsu 43 6 1985 84-91
57. Higuchi, RyuichiGendai no Bach Kenkyu -9- Bach no Shinsaku to Gisaku. OngakuGeijutsu 43 11 1985 76-83
58. Higuchi, RyuichiKremer -- Bach kara Gubaidulina made. OngakuGeijutsu 47 8 1989 23-27
59. Higuchi, RyuichiKoopman wa kataru 'Warui Barokku Orchestra yori yoi Modan Orchestra o torimasu' OngakuNoTomo 58 1 2000 85-87
60. Higuchi, Ryuichi; Kobayashi, Yoshitake; Beißwenger, Kirsten; Tomita, Yo; Sato, Nozomi; Isoyama, TadashiRoundtable 'Bach Kenkyu to 21Seiki'. [p]MSJ_Tokyo Oct 2005
61. Higuchi, RyuichiOngaku Shinsui 'Shin Bach Zenshu' o sasaeta Hitobito. Shimei 21 Sep 2007 88-94
62. Higuchi, RyuichiBarokku Ongaku to Gendai. Yuriika 16 3 1984 192-199
63. Higuchi, RyuichiGould, sono Henkyo no Bigaku. Yuriika 27 1 1995 88-91
64. Higuchi, RyuichiBarokku Ongaku to Bach. Yuriika 28 1 1996 90-99

Search took 1.06s cpu time (0.031s in system), 50202 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita