Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 4
Show full details : OFF
Max number of results shown : 300
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Higuchi, RyuichiKantata no Shijin tachi. BachZenshu 4 Oct 1998 12-25
2. Hofmann, KlausGöttingen Bach Kenkyujo no Rekishi: Shin Bach Zenshu Hassho no Chi. BachZenshu 4 Oct 1998 26-37
3. Geck, MartinBach no Kantata ni okeru 'Kirisuto no Koe' Gakusho. BachZenshu 4 Oct 1998 38-61
4. Kobayashi, YoshitakeBach no Hisseki o megutte. 1730-Nen Iko. BachZenshu 4 Oct 1998 62-87
5. Melamed, Daniel R.Bach no Kyokai Kantata ni okeru Motetto Yoshiki Gakusho. BachZenshu 4 Oct 1998 88-96
6. Tanabe, MikinosukeDoitsu no Seido. BachZenshu 4 Oct 1998 97-104
7. Tanabe, HidekiBach no koto. BachZenshu 4 Oct 1998 106-114
8. Yomota, InuhikoBach to Eiga. Sutorobu-Yuire 'Anna Magdalena Bach no Nikki' o megutte. BachZenshu 4 Oct 1998 115-126
9. Nakamura, YujiroKotori to no Taiwa. Ashiji no Francesco / Messian. BachZenshu 4 Oct 1998 144-159
10. Takashina, ShujiShizen Shugi. BachZenshu 4 Oct 1998 160-169
11. Ito, TatsuhikoBach to 'Yujo Kinencho' no Dento. BachZenshu 4 Oct 1998 170-184
12. Kato, Hiroko[Kantata Dai-149-Ban - Dai-162-Ban] BachZenshu 4 Oct 1998 270-281 [68-79]
13. Ishikawa, Yoichi[Kantata Dai-130-Ban - Dai-148-Ban] BachZenshu 4 Oct 1998 281-299 [50-68]
14. Ebata, Nobuaki[Kantata Dai-119-Ban - Dai-129-Ban] BachZenshu 4 Oct 1998 299-319 [30-50]
15. Ebata, NobuakiHosetsu: 'Kyu Bach Zenshu' ni yoru Kyokai Kantata no Bango ni tsuite. BachZenshu 4 Oct 1998 314-315 [34-35]
16. Higuchi, Ryuichi (ed.)Kyokai kantata IV /Kirchenkantaten 4 / Church cantatas 4. BachZenshu 4 Oct 1998 345p
17. Miyake, YukioYakudo suru Bach. Atarashii Bach Zo ni mukete. BachZenshu 14 Dec 1995 12-25
18. Dadelsen, Georg vonBach Kenkyu no arata na Kadai. BachZenshu 14 Dec 1995 26-37
19. Hofmann, KlausSakuso shita Michi no Tansaku. Bach no Cembalo Kyosokyoku to ushinawareta Genkyoku no Fukugen o megutte. BachZenshu 14 Dec 1995 38-52
20. Kobayashi, YoshitakeBrandenburg Kyosokyoku no Seiritsu ni tsuite. BachZenshu 14 Dec 1995 52-63
21. Sumikura, IchiroFuga no Giho o meguru Shomondai. BachZenshu 14 Dec 1995 64-76
22. Tanabe, HidekiKyutei to Ongakuka. BachZenshu 14 Dec 1995 77-84
23. Tsuji, KunioBach no Kami ni sotte. Mori Arimasa-Shi no Omoide ni. BachZenshu 14 Dec 1995 86-93
24. Göbel, ReinhardBach Jidai no Enso o Saigen suru. BachZenshu 14 Dec 1995 94-99
25. Tsukasa, OsamuGaka no mazushii Ongakutaiken. BachZenshu 14 Dec 1995 100-110
26. Kabayama, KouichiHalle to Leipzig. Doitsu Seishin no futatsu no Senpo. BachZenshu 14 Dec 1995 112-123
27. Kato, HirokoTanoshiki Leipzig. Hanahiraku Concert Seikatsu. BachZenshu 14 Dec 1995 124-135
28. Narumi, FumioBerlin Monogatari. 18-Seiki Kohan ni itaru Toshi to Ongaku no Rekishi. BachZenshu 14 Dec 1995 136-147
29. Nakamura, YujiroSaezuru Kikai. Duruuzu & Gataari. BachZenshu 14 Dec 1995 148-165
30. Takashina, ShujiRococo no Bijutsu. BachZenshu 14 Dec 1995 164-173
31. Miyake, YukioGeijutsuka no Jiga, Sosaku no Jiyu. BachZenshu 14 Dec 1995 174-185
32. Kokaji, KunitakaFuga ni tsuite; Fuga no giho BWV 1080. BachZenshu 14 Dec 1995 189-194 [67-72]
33. Kokaji, KunitakaKanon ni tsuite; Ongaku no sasage mono BWV 1079. BachZenshu 14 Dec 1995 194-200 [61-67]
34. Kato, HirokoKangengaku Kumikyoku ni tsuite. BachZenshu 14 Dec 1995 200-208 [53-61]
35. Oyama, Mayumi[Fukugen Kyosokyoku] BWV 1055R, 1060R, 1052R, 1053R, 1059R, 1064R. BachZenshu 14 Dec 1995 208-211 [50-53]
36. Oyama, MayumiBach no Chenbaro Kyosokyoku. BachZenshu 14 Dec 1995 211-221 [40-50]
37. Kaneko, TakashiBrandenburg Kyosokyoku ni tsuite. BachZenshu 14 Dec 1995 221-233 [28-40]
38. Higuchi, RyuichiSinfonia Ni-Chocho BWV 1045. BachZenshu 14 Dec 1995 233 [28]
39. Miyake, YukioBach no Violin Kyosokyoku [BWV 1041-1043]; Sanju Kyosokyoku I-Tancho BWV 1044 (Furuto, Violin to Chenbaro no tame no Kyosokyoku). BachZenshu 14 Dec 1995 233-239 [22-28]
40. Miyake, Yukio (ed.)Kyosokyoku; Kangen gakkyoku / Orchesterwerke / Orchestral music. BachZenshu 14 Dec 1995 257p

Search took 1.029s cpu time (0.046s in system), 51715 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita