Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 3
Show full details : ON
Max number of results shown : 300
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Isoyama, TadashiJidai no Naka no Kantata. [Cantata in the age] BachZenshu 3 Oct 1997 12-25
2. Hofmann, KlausWeimar Jidai no Kantata Karenda. Trans. by Mariko Ikegami [Cantata Calendar in Weimar period] BachZenshu 3 Oct 1997 26-37
3. Kobayashi, YoshitakeBach no Hisseki o megutte: Köthen Jidai kara Leipzig Jidai Shoki (1729) made. [Tracing back Bach's Handwriting: From his period in Köthen to his early Leipzig period (1729)] BachZenshu 3 Oct 1997 38-60
4. Suzuki, TokikoTengoku to Jigoku. Pictorial J. S. Bach. [Heaven and Hell] BachZenshu 3 Oct 1997 61-68
5. Sugiyama, YoshimuUragawa kara mita Bach. [Bach viewed from the reverse side] BachZenshu 3 Oct 1997 70-90
6. Tokuzen, YoshikazuRuta-ha Seitoshugi no Bach: Rippo to Fukuin o megutte. [Bach in the Lutheran Orthodoxy: on 'the Law and the Gospel'] BachZenshu 3 Oct 1997 92-103
7. Kasahara, KiyoshiBach, 1725-Nen Natsu. 'Matai Junankyoku' Sakkyoku Zen'ya. [Bach in the summer of 1725: In the eve of composing the St Matthew Passion] BachZenshu 3 Oct 1997 104-119
8. Nakamura, YujiroTamashii no Rhythm ron. Augustinus. [The spirit of Rhythm theory: Augustinus] BachZenshu 3 Oct 1997 120-131
9. Takashina, ShujiTaiko Shukyo Kaikaku to Taishu Kyoka. [Anti-reformation movement and the mass education] BachZenshu 3 Oct 1997 132-141
10. Kikuchi, YoshioBach no Ashiato. Bach no Shogai. [Bach's life: Bach's footpath] BachZenshu 3 Oct 1997 142-155
11. Isoyama, TadashiKantata Dai-79-Ban - Dai-117-Ban. Sakuhin Kaisetsu. [Commentar; BWV 79-117] BachZenshu 3 Oct 1997 232-272 [29-69]
12. Isoyama, Tadashi (ed.)Kyokai kantata III / Kirchenkantaten 3 / Church cantatas 3. Tokyo: Shogakukan, 1997. 298p. ISBN: 4-09-612003-0. (= Bach Zenshu, 3; Complete Johann Sebastian Bach edition, 3) BachZenshu 3 Oct 1997 298p
13. Miyake, YukioMusica Reservata. BachZenshu 13 Jul 1997 12-27
14. Wolff, ChristophLeipzig ni okeru Bach no Shitsunai Gakkyoku. Trans. by Naoaki Eguchi. [Bach's chamber music in Leipzig] BachZenshu 13 Jul 1997 28-41
15. Leisinger, UlrichBach no Mubanso Violin oyobi Cello no tame no Sakuhin. Trans. by Naoaki Eguchi. [Bach's works for unaccompanied violin and cello] BachZenshu 13 Jul 1997 42-49
16. Hamada, JiroBach, Lute, soshite Guitar. [Bach, Lute and Guitar] BachZenshu 13 Jul 1997 50-63
17. Choki, SeijiHindemith to Bach. 20-Seiki Ongaku no Ethos. [Hindemith and Bach: Ethos of the 20th century music] BachZenshu 13 Jul 1997 64-76
18. Gunji, SumiBach Jidai no Gakki. Pictorial J. S. Bach. [Instruments in Bach's day] BachZenshu 13 Jul 1997 77-84
19. Kimura, BinBach no warai. [Bach's laughter] BachZenshu 13 Jul 1997 86-92
20. Yoshida, SusumuBach kara mananda mono. [The things I learned from Bach] BachZenshu 13 Jul 1997 93-103
21. Suzuki, HidemiGendai no Bach. [Bach in the modern time] BachZenshu 13 Jul 1997 104-113
22. Terakado, RyoDeai no Myo. [The wonder of an encounter] BachZenshu 13 Jul 1997 114-122
23. Fujishiro, KouichiEisenach, soshite Weimar. [Eisenach, and then Weimar] BachZenshu 13 Jul 1997 124-139
24. Agario, ShinyaGakushi no Jidai. Chusei Doitsu no 'Ongakuka' to iu Shokugyo. [The days of concert master: the vocation of a 'musician' in the middle age Germany] BachZenshu 13 Jul 1997 140-157
25. Nakamura, YujiroGakukyo no Benshoho. Theodor Adorno. [Dialectics in Music: Theodor Adorno] BachZenshu 13 Jul 1997 158-169
26. Takashina, ShujiKotenshugi. Antei shita Chitsujokan e no Shiko. [Classicism: a tendency towards the stable order] BachZenshu 13 Jul 1997 170-179
27. Higuchi, RyuichiCöthen no Sei to Zoku. Bach no Shogai. [Bach's life: Sacred and secular in Cöthen] BachZenshu 13 Jul 1997 180-195
28. Miyake, YukioTorio Sonata ni tsuite. Sakuhin Kaisetsu. Shitsunaigakkyoku. - [On Trio Sonata; commentary; BWV 1036-1039] BachZenshu 13 Jul 1997 197-201 [68-72]
29. Miyake, Yukio6-kyoku no Furuto Sonata (BWV 1030-1035) ni tsuite. Sakuhin Kaisetsu. Shitsunaigakkyoku. - [On flute sonatas, BWV 1030-1035; commentary] BachZenshu 13 Jul 1997 201-207 [62-68]
30. Miyake, YukioViola da Gamba to Chenbaro no tame no Sonata (BWV 1027-1029) ni tsuite. Sakuhin Kaisetsu. Shitsunaigakkyoku. - [On Sonatas for viola da gamba and cembalo, BWV 1027-1029; commentary] BachZenshu 13 Jul 1997 207-211 [58-62]
31. Miyake, Yukio[Kaisetsu: BWV 1020, Anh. 153, 1021-1026]. Sakuhin Kaisetsu. Shitsunaigakkyoku. - [commentary BWV 1020, Anh. 153, 1021-1026] BachZenshu 13 Jul 1997 211-216 [53-58]
32. Miyake, YukioViolin to Chenbaro no tame no Sonata (BWV 1014-1019) ni tsuite. Sakuhin Kaisetsu. Shitsunaigakkyoku. - [On Sonatas for violin and cembalo, BWV 1014-1019, 1019a; commentary] BachZenshu 13 Jul 1997 216-226 [43-53]
33. Miyake, YukioMubanso Furuto no tame no Partita I-Tancho BWV 1013. Sakuhin Kaisetsu. Shitsunaigakkyoku. - [Partita for unac flute in a minor BWV 1013 (commentary)] BachZenshu 13 Jul 1997 226-227 [42-43]
34. Miyake, YukioMubanso Cello Kumikyoku (BWV 1007-1012) ni tsuite. Sakuhin Kaisetsu. Shitsunaigakkyoku. - [On Suites for unaccompanied violoncello, BWV 1007-1012; commentary] BachZenshu 13 Jul 1997 227-235 [34-42]
35. Miyake, YukioMubanso Violin no tame no Sonata to Partita (BWV 1001-1006) ni tsuite. Sakuhin Kaisetsu. Shitsunaigakkyoku. - [On Sonatas and Partitas for unac violin, BWV 1001-1006; commentary] BachZenshu 13 Jul 1997 235-242 [27-34]
36. Miyake, YukioShitsunaigakkyoku ni tsuite. Sakuhin Kaisetsu. Shitsunaigakkyoku. - [On chamber music] BachZenshu 13 Jul 1997 242-245 [24-27]
37. Miyake, YukioRyutokyoku ni tsuite. Sakuhin Kaisetsu. Shitsunaigakkyoku. - [On lute works; commentary; BWV 995-1000, 1006a] BachZenshu 13 Jul 1997 245-251 [18-24]
38. Miyake, Yukio (ed.)Shitsunaigakkyoku / Kammermusik / Chamber music. Tokyo: Shogakukan, 1997. 265p. ISBN: 4-09-612013-8. (= Bach Zenshu, 13; Complete Johann Sebastian Bach edition, 13) BachZenshu 13 Jul 1997 265p

Search took 1.123s cpu time (0s in system), 47386 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita