Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 14
Show full details : ON
Max number of results shown : 300
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Miyake, YukioYakudo suru Bach. Atarashii Bach Zo ni mukete. [Stirring Bach: toward a new image of Bach] BachZenshu 14 Dec 1995 12-25
2. Dadelsen, Georg vonBach Kenkyu no arata na Kadai. Trans. by Ryuichi Higuchi. [New subjects for Bach research] BachZenshu 14 Dec 1995 26-37
3. Hofmann, KlausSakuso shita Michi no Tansaku. Bach no Cembalo Kyosokyoku to ushinawareta Genkyoku no Fukugen o megutte. Trans. by Hisao Nishikawa [Finding in a complicated paths: on the reconstruction of the lost original of Bach's harpsichord concertos] BachZenshu 14 Dec 1995 38-52
4. Kobayashi, YoshitakeBrandenburg Kyosokyoku no Seiritsu ni tsuite. [On the origin of Brandenburg concertos] BachZenshu 14 Dec 1995 52-63
5. Sumikura, IchiroFuga no Giho o meguru Shomondai. [Various problems on the art of fugue] BachZenshu 14 Dec 1995 64-76
6. Tanabe, HidekiKyutei to Ongakuka. Pictorial J. S. Bach. [Court and musicans] BachZenshu 14 Dec 1995 77-84
7. Tsuji, KunioBach no Kami ni sotte. Mori Arimasa-Shi no Omoide ni. [Standing by Bach's God: in memory of Arimasa Mori] BachZenshu 14 Dec 1995 86-93
8. Göbel, ReinhardBach Jidai no Enso o Saigen suru. Trans. by Taro Yamazaki. [A realisation of the performance of Bach's day] BachZenshu 14 Dec 1995 94-99
9. Tsukasa, OsamuGaka no mazushii Ongakutaiken. [Poor musical experience of an artist] BachZenshu 14 Dec 1995 100-110
10. Kabayama, KouichiHalle to Leipzig. Doitsu Seishin no futatsu no Senpo. [Halle and Leipzig: Two acmes of German spirit.] BachZenshu 14 Dec 1995 112-123
11. Kato, HirokoTanoshiki Leipzig. Hanahiraku Concert Seikatsu. [Joyous Leipzig: Lively Concert Life] BachZenshu 14 Dec 1995 124-135
12. Narumi, FumioBerlin Monogatari. 18-Seiki Kohan ni itaru Toshi to Ongaku no Rekishi. [The Story of Berlin. The cities in second half of the 18th century and the history of music] BachZenshu 14 Dec 1995 136-147
13. Nakamura, YujiroSaezuru Kikai. Duruuzu & Gataari. [Twittering machine] BachZenshu 14 Dec 1995 148-165
14. Takashina, ShujiRococo no Bijutsu. [The Art in the Rococo] BachZenshu 14 Dec 1995 164-173
15. Miyake, YukioGeijutsuka no Jiga, Sosaku no Jiyu. Bach no Shogai. [Bach's life: Ego of an Artist - Freedom of Creation] BachZenshu 14 Dec 1995 174-185
16. Kokaji, KunitakaFuga ni tsuite; Fuga no giho BWV 1080. Sakuhin Kaisetsu. Kyosokyoku, Kangengakkyoku. - [On fugues; the art of fugue (commentary)] BachZenshu 14 Dec 1995 189-194 [67-72]
17. Kokaji, KunitakaKanon ni tsuite; Ongaku no sasage mono BWV 1079. Sakuhin Kaisetsu. Kyosokyoku, Kangengakkyoku. - [On canons; commentary; BWV 1072-1078, 1086, 1087; Musikalisches Opfer; commentary] BachZenshu 14 Dec 1995 194-200 [61-67]
18. Kato, HirokoKangengaku Kumikyoku ni tsuite. Sakuhin Kaisetsu. Kyosokyoku, Kangengakkyoku. - [On orchestra suites; commentary; BWV 1066-1069, 1070] BachZenshu 14 Dec 1995 200-208 [53-61]
19. Oyama, Mayumi[Fukugen Kyosokyoku] BWV 1055R, 1060R, 1052R, 1053R, 1059R, 1064R. Sakuhin Kaisetsu. Kyosokyoku, Kangengakkyoku. - [concertos in reconstruction; commentary] BachZenshu 14 Dec 1995 208-211 [50-53]
20. Oyama, MayumiBach no Chenbaro Kyosokyoku. Sakuhin Kaisetsu. Kyosokyoku, Kangengakkyoku. - [Bach's cembalo concertos; commentary; BWV 1052-58, 1060-1065] BachZenshu 14 Dec 1995 211-221 [40-50]
21. Kaneko, TakashiBrandenburg Kyosokyoku ni tsuite. Sakuhin Kaisetsu. Kyosokyoku, Kangengakkyoku. - [On Brandenburg concertos; commentary; BWV 1046, 1046a, 1047-1050, 1050a, 1051] BachZenshu 14 Dec 1995 221-233 [28-40]
22. Higuchi, RyuichiSinfonia Ni-Chocho BWV 1045. Sakuhin Kaisetsu. Kyosokyoku, Kangengakkyoku. - [Sinfonia BWV 1045 (commentary)] BachZenshu 14 Dec 1995 233 [28]
23. Miyake, YukioBach no Violin Kyosokyoku [BWV 1041-1043]; Sanju Kyosokyoku I-Tancho BWV 1044 (Furuto, Violin to Chenbaro no tame no Kyosokyoku). Sakuhin Kaisetsu. Kyosokyoku, Kangengakkyoku. - [Bach's violin concertos; triple concerto (commentary)] BachZenshu 14 Dec 1995 233-239 [22-28]
24. Miyake, Yukio (ed.)Kyosokyoku; Kangen gakkyoku / Orchesterwerke / Orchestral music. Tokyo: Shogakukan, 1995. 257p. ISBN: 4-09-612014-6. (= Bach Zenshu, 14; Complete Johann Sebastian Bach edition, 14) BachZenshu 14 Dec 1995 257p

Search took 1.029s cpu time (0.031s in system), 51715 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita