Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 13
Show full details : OFF
Max number of results shown : 300
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Miyake, YukioMusica Reservata. BachZenshu 13 Jul 1997 12-27
2. Wolff, ChristophLeipzig ni okeru Bach no Shitsunai Gakkyoku. BachZenshu 13 Jul 1997 28-41
3. Leisinger, UlrichBach no Mubanso Violin oyobi Cello no tame no Sakuhin. BachZenshu 13 Jul 1997 42-49
4. Hamada, JiroBach, Lute, soshite Guitar. BachZenshu 13 Jul 1997 50-63
5. Choki, SeijiHindemith to Bach. 20-Seiki Ongaku no Ethos. BachZenshu 13 Jul 1997 64-76
6. Gunji, SumiBach Jidai no Gakki. BachZenshu 13 Jul 1997 77-84
7. Kimura, BinBach no warai. BachZenshu 13 Jul 1997 86-92
8. Yoshida, SusumuBach kara mananda mono. BachZenshu 13 Jul 1997 93-103
9. Suzuki, HidemiGendai no Bach. BachZenshu 13 Jul 1997 104-113
10. Terakado, RyoDeai no Myo. BachZenshu 13 Jul 1997 114-122
11. Fujishiro, KouichiEisenach, soshite Weimar. BachZenshu 13 Jul 1997 124-139
12. Agario, ShinyaGakushi no Jidai. Chusei Doitsu no 'Ongakuka' to iu Shokugyo. BachZenshu 13 Jul 1997 140-157
13. Nakamura, YujiroGakukyo no Benshoho. Theodor Adorno. BachZenshu 13 Jul 1997 158-169
14. Takashina, ShujiKotenshugi. Antei shita Chitsujokan e no Shiko. BachZenshu 13 Jul 1997 170-179
15. Higuchi, RyuichiC÷then no Sei to Zoku. BachZenshu 13 Jul 1997 180-195
16. Miyake, YukioTorio Sonata ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 197-201 [68-72]
17. Miyake, Yukio6-kyoku no Furuto Sonata (BWV 1030-1035) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 201-207 [62-68]
18. Miyake, YukioViola da Gamba to Chenbaro no tame no Sonata (BWV 1027-1029) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 207-211 [58-62]
19. Miyake, Yukio[Kaisetsu: BWV 1020, Anh. 153, 1021-1026]. BachZenshu 13 Jul 1997 211-216 [53-58]
20. Miyake, YukioViolin to Chenbaro no tame no Sonata (BWV 1014-1019) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 216-226 [43-53]
21. Miyake, YukioMubanso Furuto no tame no Partita I-Tancho BWV 1013. BachZenshu 13 Jul 1997 226-227 [42-43]
22. Miyake, YukioMubanso Cello Kumikyoku (BWV 1007-1012) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 227-235 [34-42]
23. Miyake, YukioMubanso Violin no tame no Sonata to Partita (BWV 1001-1006) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 235-242 [27-34]
24. Miyake, YukioShitsunaigakkyoku ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 242-245 [24-27]
25. Miyake, YukioRyutokyoku ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 245-251 [18-24]
26. Miyake, Yukio (ed.)Shitsunaigakkyoku / Kammermusik / Chamber music. BachZenshu 13 Jul 1997 265p

Search took 1.06s cpu time (0.046s in system), 50202 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita