Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 10
Show full details : ON
Max number of results shown : 300
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Miyake, YukioKashaku naki Hitsuzensei - Orugan no tame no Koraru Henkyoku o megutte. [Absolute necessity: on the chorale arrangements for organ] BachZenshu 10 Jan 1998 12-25
2. Schulze, Hans-JoachimBach no Orugan Koraru - Shiryo to Densho. [Bach's Organ Chorale: sources and transmission] trans. from German by Ryuichi Higuchi. BachZenshu 10 Jan 1998 26-37
3. Zehnder, Jean-ClaudeBach no Orugan-yo Koraru Henkyoku. [Bach's Chorale arrangements for Organ] trans. from German by Naoaki Eguchi. BachZenshu 10 Jan 1998 38-55
4. Yokosaka, YasuhikoBach to Sanbika - Gendai America no Sanbikashu ni miru Bach. [Bach and Hymns: Bach viewing from the modern American hymnbook] BachZenshu 10 Jan 1998 56-72
5. Koike, HisakoInori no Kozu. Pictorial J. S. Bach. [The Framing of Prayers] BachZenshu 10 Jan 1998 73-80
6. Minagawa, TatsuoBach wa Ogawa dewa nai. [Bach is not a brook] BachZenshu 10 Jan 1998 82-89
7. Sakata, HirooOrugan no Hanashi. [A story on the Organs] BachZenshu 10 Jan 1998 90-96
8. Katayama, Chikako'Chowasu' no Gainen o meguru Rekishiteki Tansaku. [A historical enquiry on the concept of 'Harmonic numbers'] BachZenshu 10 Jan 1998 98-123
9. Tanabe, MikinosukeKanmuri no tsuita Fukuro: Shukyo kaikaku to Doitsu no Seido Naiso ni tsuite. [The bag with crown: on the reformation and the internal decoration of German church] BachZenshu 10 Jan 1998 124-149
10. Ikegami, Jun'ichiZarathustra no Namida. [Zarathustra's tears] BachZenshu 10 Jan 1998 150-169
11. Nakamura, YujiroSeishin no Fuga: Roman shugi no Ongaku Bigaku to Tetsugaku. [Spiritual Fugue: Music aesthetics in Romantic era and Philosophy - Hegel] BachZenshu 10 Jan 1998 170-181
12. Takashina, ShujiBarokku no Bijutsu: Shiminkaiga. [Arts in the Baroque era: civic paintings] BachZenshu 10 Jan 1998 182-191
13. Nishihara, MinoruBach no Shogai: 19-Seiki Kindai ni okeru Bach no Egakarekata. Bach no Shogai. [Bach's life: The way Bach was portrayed in the 19th century] BachZenshu 10 Jan 1998 192-206
14. Kokaji, KunitakaNeumeister Korarushu (BWV 1090-1120) ni tsuite. Sakuhin Kaisetsu. Orugan Kyoku [2]. - [On Neumeister chorale collection, BWV 1090-1120; commentary] BachZenshu 10 Jan 1998 208-218 [79-89]
15. Narumi, Fumio[Kaisetsu: BWV 620a, 1085, Anh.55, 535a, 545b, 131a, 1027a] Sakuhin Kaisetsu. Orugan Kyoku [2]. - [commentary: BWV 620a, 1085, Anh. 55, 535a, 545b, 131a, 1027a] BachZenshu 10 Jan 1998 218-219 [78-79]
16. Narumi, FumioKoraru Partita (BWV 766-771) ni tsuite. Sakuhin Kaisetsu. Orugan Kyoku [2]. - [On chorale partitas, BWV 766-771; commentary] BachZenshu 10 Jan 1998 219-221 [76-78]
17. Narumi, FumioKirnberger Korarushu (BWV 690-713) ni tsuite; 27 no Koraru Henkyoku (BWV 714-740) ni tsuite; 25 no Koraru Henkyoku (BWV 741-765) ni tsuite. Sakuhin Kaisetsu. Orugan Kyoku [2]. - [On Kirnberger chorale collection, BWV 690-713; on 27 chorale preludes, BWV 714-740; on 25 chorale preludes, BWV 741-765] [commentary] BachZenshu 10 Jan 1998 221-234 [63-76]
18. Narumi, FumioKobetsu ni Densho sareru Orugan Korarugun. Sakuhin Kaisetsu. Orugan Kyoku [2]. - [On seprately-transmitted Organ chorales] BachZenshu 10 Jan 1998 234 [63]
19. Osumi, Kinya'Clavier Renshukyokushu Dai-3-Bu' yori Koraru Henkyoku (BWV 669-689) ni tsuite. Sakuhin Kaisetsu. Orugan Kyoku [2]. - [On chorale preludes from Clavierübung III, BWV 669-689; commentary] BachZenshu 10 Jan 1998 234-242 [55-63]
20. Osumi, Kinya18 no Korarushu (BWV 651-668) ni tsuite. Sakuhin Kaisetsu. Orugan Kyoku [2]. - [On The Eighteen Chorales, BWV 651-668; commentary] BachZenshu 10 Jan 1998 242-250 [47-55]
21. Osumi, KinyaSchübler Korarushu (BWV 645-650) ni tsuite. Sakuhin Kaisetsu. Orugan Kyoku [2]. - [On Schübler Chorales, BWV 645-650; commentary] BachZenshu 10 Jan 1998 250-253 [44-47]
22. Miyake, YukioOrugan Shokyokushu (BWV 599-644) ni tsuite. Sakuhin Kaisetsu. Orugan Kyoku [2]. - [On Orgelbüchlein, BWV 599-644; commentary] BachZenshu 10 Jan 1998 253-270 [27-44]
23. Miyake, YukioOrugan Kyosokyoku (henkyoku) ni tsuite. Sakuhin Kaisetsu. Orugan Kyoku [2]. [On organ concertos (arrangements); commentary; BWV 592-597] BachZenshu 10 Jan 1998 270-273 [24-27]
24. Miyake, Yukio (ed.)Orugan Kyoku II / Das Orgelwerk 2 / Music for organ 2. Tokyo: Shogakukan, 1999. 293p. ISBN: 4-09-612010-3. (= Bach Zenshu, 10; Complete Johann Sebastian Bach edition, 10) BachZenshu 10 Jan 1998 293p

Search took 1.123s cpu time (0s in system), 47386 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita