Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Author : Higuchi, Ryuichi
Max number of results shown : 300
Output sorted : chronologically (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title [further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Higuchi, RyuichiJohann Sebastian Bach no Sosaku Katusdo ni okeru Parodii no Mondai ni tsuite. diss. 1972 284p
2. Higuchi, RyuichiAnhalt-Köthen Ko Leopold no tame no Soso Ongaku BWV 244a no Seiritsu to Parody no Shomondai. OngakuGaku 20 2 1974 98-116
3. Higuchi, RyuichiJohann Sebastian Bachs Kirchenkantaten zu Trauerfeiern und zu anderen nicht an das Kirchenjahr gebundenen Bestimmungen. Edition und kritischer Bericht. diss. 1979
4. Higuchi, Ryuichi'Actus Tragicus' - sono Densho to Juyo. OngakuGaku 27 1 1981 48-56
5. Higuchi, RyuichiBach no Ongaku Shugyo. OngakuGeijutsu 39 1 1981 58-65
6. Higuchi, RyuichiTsukubano ni Bach wa hibiku. OngakuGeijutsu 39 4 1981 56-58
7. Higuchi, Ryuichi [et al]Tsuso Teion no Shomondai - Zoku. (Panel discussion) OngakuGaku 28 1 1982 75-81
8. Higuchi, RyuichiBach no Kantata. Kongen to Hensen. BachAkadJapan 1983 19-31
9. Higuchi, RyuichiBrahms to 19-Seiki no Bach Kenkyu (Bigakkai Dai-34-Kai Zenkoku Taikai Hokoku). Bigaku 34 3 1983 55
10. Higuchi, RyuichiEiko no Bach Family. BessatsuTaiyo 1984 56-57
11. Higuchi, RyuichiBarokku Ongaku to Gendai. Yuriika 16 3 1984 192-199
12. Higuchi, RyuichiBach. 1985 191p
13. Sumikura, Ichiro; Tokawa, Seiichi; Higuchi, Ryuichi; Monma, NaomiBach o yomu. [ce]Bach_no_subete 1985 116-129
14. Higuchi, Ryuichi; Ichikawa, Shin'ichiro (eds.)Bach no subete. Johann Sebastian Bach, Werk und Wirkung. [ce]Bach_no_subete 1985 174p
15. Higuchi, RyuichiGendai no Bach Kenkyu -4- Matai Junankyoku no Seiritsu o megutte. OngakuGeijutsu 43 6 1985 84-91
16. Higuchi, RyuichiGendai no Bach Kenkyu -9- Bach no Shinsaku to Gisaku. OngakuGeijutsu 43 11 1985 76-83
17. Higuchi, RyuichiBach no Tabi. 1986 79p
18. Higuchi, Ryuichi (ed.)Kirchenkantaten verschiedener, Teils unbekannter Bestimmung / Johann Sebastian Bach. NBA 1 34 1986 xii (6p facs), 345p
19. Higuchi, RyuichiDoitsu Ongaku Saijiki: Min'yo to Bach no Kantata de tsuzuru. 1987 262p
20. Higuchi, RyuichiBach Kantata Kenkyu. 1987 432p
21. Higuchi, RyuichiKremer -- Bach kara Gubaidulina made. OngakuGeijutsu 47 8 1989 23-27
22. Higuchi, RyuichiJohann Sebastian Bach. Neue Ausgabe Sämtlicher Werke. Serie I · Band 34. Kirchenkantaten verschiedener, Teils unbekannter Bestimmung. Kritischer Bericht. NBA 1 34 1990 160p
23. Higuchi, Ryuichi; Suzuki, MasaakiTaidan - Bach no Kantata o Kataru. BCJ 1 Jun 1992
24. Higuchi, RyuichiBach Tankyu (Bach Research) 1993 338p
25. Higuchi, RyuichiSinfonia Ni-Chocho BWV 1045. BachZenshu 14 Dec 1995 233 [28]
26. Higuchi, RyuichiNihon no Bach juyo. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 5 Mar 1995 39-46
27. Higuchi, RyuichiGould, sono Henkyo no Bigaku. Yuriika 27 1 1995 88-91
28. Higuchi, RyuichiOrpheus o koete. Bach to Klavier o meguru kosatsu. BachZenshu 11 Jul 1996 12-27
29. Higuchi, RyuichiKyoikusha to shite no Bach. BachZenshu 11 Jul 1996 174-186
30. Higuchi, Ryuichi4tsu no Duetto BWV 802-805 [in Clavierübung III]. BachZenshu 11 Jul 1996 224-225 [24-25]
31. Higuchi, RyuichiInvention (2-sei) to Sinfonia (3-sei) BWV 772-801. BachZenshu 11 Jul 1996 224-231 [18-25]
32. Higuchi, Ryuichi (ed.)Chenbaro Kyoku I / Werke für Cembalo 1 / Music for harpsichord 1. BachZenshu 11 Jul 1996 245p
33. Higuchi, RyuichiBach to Beruku, Win to Tokyo: Nippon no yogaku juyo no ichikyokumen. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 6 Mar 1996 23-29
34. Higuchi, RyuichiBarokku Ongaku to Bach. Yuriika 28 1 1996 90-99
35. Higuchi, RyuichiKantata no Shiki. BachZenshu 2 Apr 1997 12-25
36. Higuchi, Ryuichi[Kantata Dai-37-Ban - Dai-43-Ban.] BachZenshu 2 Apr 1997 297-305 [28-36]
37. Higuchi, Ryuichi (ed.)Kyokai Kantata II / Kirchenkantaten 2 / Church cantatas. 2. BachZenshu 2 Apr 1997 329p
38. Higuchi, RyuichiCöthen no Sei to Zoku. BachZenshu 13 Jul 1997 180-195
39. Higuchi, RyuichiKantata no Shijin tachi. BachZenshu 4 Oct 1998 12-25
40. Higuchi, Ryuichi (ed.)Kyokai kantata IV /Kirchenkantaten 4 / Church cantatas 4. BachZenshu 4 Oct 1998 345p
41. Higuchi, RyuichiKizoku mo Shimin mo Nomin mo. Bach no Sezoku Kantata ga utsusu 18-Seiki Doitsu no Shakai to Seikatsu. BachZenshu 6 Apr 1998 12-23
42. Higuchi, RyuichiSezoku Kantata. BachZenshu 6 Apr 1998 220-236 [25-41]
43. Higuchi, Ryuichi (ed.)Sezoku Kantata / Weltliche Kantaten / Secular cantatas. BachZenshu 6 Apr 1998 256p
44. Higuchi, RyuichiRekishi no naka no Junankyoku to Oratorio. BachZenshu 8 Jan 1998 12-23
45. Higuchi, RyuichiFukkatsusai Oratorio 'Kitare, isoge, soshite hashire' BWV 249. BachZenshu 8 Jan 1998 243-245 [44-46]
46. Higuchi, RyuichiMatai Junankyoku BWV 244. BachZenshu 8 Jan 1998 251-263 [26-38]
47. Higuchi, Ryuichi (ed.)Misa to Junankyoku II / Messen und Passionen 2 / Masses and passions 2. BachZenshu 8 Jan 1998 286p
48. Higuchi, Ryuichi[France] BachZenshu 15 Jul 1999 250-255 [110-115]
49. Higuchi, Ryuichi[Italia] BachZenshu 15 Jul 1999 255-262 [103-110]
50. Higuchi, RyuichiSchoenberg no Bach-ron. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 9 Mar 1999 31-39
51. Higuchi, RyuichiBach no Shiki. Doitsu ongaku saijiki. 2000 338p
52. Higuchi, RyuichiBach Kinennen Shiroku. ExMusica 1 Jun 2000 98-103
53. Higuchi, RyuichiSchoenberg no Bach Juyo to Opera 'Mose to Aron'. Geijutsugaku 4 2000 11-20
54. Higuchi, RyuichiBach to Gendai. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 10 Mar 2000 21-25
55. Higuchi, RyuichiMusikkultur-Ausstellungen in Japan. [gs]Felix 2000 113-126
56. Higuchi, RyuichiKoopman wa kataru 'Warui Barokku Orchestra yori yoi Modan Orchestra o torimasu' OngakuNoTomo 58 1 2000 85-87
57. Higuchi, RyuichiBach to Mose no hazama de: Schoenberg no Bach Juyo to sono Haikei. Gengobunka 19 Mar 2002 161-170
58. Higuchi, RyuichiMatai Junankyoku (Shokiko) BWV 244b: gi-Altnickol Shahon no Seiritsu to Ongakuteki Tokucho. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 13 Mar 2003 27-36
59. Higuchi, Ryuichi'Yohane Junankyoku' (1725-Nen Ko) Joen Noto. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 14 Mar 2004 45-54
60. Higuchi, Ryuichi; Kobayashi, Yoshitake; Beißwenger, Kirsten; Tomita, Yo; Sato, Nozomi; Isoyama, TadashiRoundtable 'Bach Kenkyu to 21Seiki'. [p]MSJ_Tokyo Oct 2005
61. Higuchi, RyuichiBach kara hirogaru Sekai. 2006 457p
62. Higuchi, RyuichiHandschriften europäischer Musik in japanischen Bibliotheken. [fs]Biba60 2006 665-670
63. Higuchi, RyuichiNippon no Yogaku Shiryo Collection. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 16 Mar 2006 61-68
64. Higuchi, RyuichiOngaku Shinsui 'Shin Bach Zenshu' o sasaeta Hitobito. Shimei 21 Sep 2007 88-94

Search took 1.107s cpu time (0.015s in system), 48071 records per second.

BachBib Search Engine 1ct Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita