Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 4
Max number of results shown : 300
Output sorted : chronologically (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title [further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Miyake, YukioYakudo suru Bach. Atarashii Bach Zo ni mukete. BachZenshu 14 Dec 1995 12-25
2. Dadelsen, Georg vonBach Kenkyu no arata na Kadai. BachZenshu 14 Dec 1995 26-37
3. Hofmann, KlausSakuso shita Michi no Tansaku. Bach no Cembalo Kyosokyoku to ushinawareta Genkyoku no Fukugen o megutte. BachZenshu 14 Dec 1995 38-52
4. Kobayashi, YoshitakeBrandenburg Kyosokyoku no Seiritsu ni tsuite. BachZenshu 14 Dec 1995 52-63
5. Sumikura, IchiroFuga no Giho o meguru Shomondai. BachZenshu 14 Dec 1995 64-76
6. Tanabe, HidekiKyutei to Ongakuka. BachZenshu 14 Dec 1995 77-84
7. Tsuji, KunioBach no Kami ni sotte. Mori Arimasa-Shi no Omoide ni. BachZenshu 14 Dec 1995 86-93
8. Göbel, ReinhardBach Jidai no Enso o Saigen suru. BachZenshu 14 Dec 1995 94-99
9. Tsukasa, OsamuGaka no mazushii Ongakutaiken. BachZenshu 14 Dec 1995 100-110
10. Kabayama, KouichiHalle to Leipzig. Doitsu Seishin no futatsu no Senpo. BachZenshu 14 Dec 1995 112-123
11. Kato, HirokoTanoshiki Leipzig. Hanahiraku Concert Seikatsu. BachZenshu 14 Dec 1995 124-135
12. Narumi, FumioBerlin Monogatari. 18-Seiki Kohan ni itaru Toshi to Ongaku no Rekishi. BachZenshu 14 Dec 1995 136-147
13. Nakamura, YujiroSaezuru Kikai. Duruuzu & Gataari. BachZenshu 14 Dec 1995 148-165
14. Takashina, ShujiRococo no Bijutsu. BachZenshu 14 Dec 1995 164-173
15. Miyake, YukioGeijutsuka no Jiga, Sosaku no Jiyu. BachZenshu 14 Dec 1995 174-185
16. Kokaji, KunitakaFuga ni tsuite; Fuga no giho BWV 1080. BachZenshu 14 Dec 1995 189-194 [67-72]
17. Kokaji, KunitakaKanon ni tsuite; Ongaku no sasage mono BWV 1079. BachZenshu 14 Dec 1995 194-200 [61-67]
18. Kato, HirokoKangengaku Kumikyoku ni tsuite. BachZenshu 14 Dec 1995 200-208 [53-61]
19. Oyama, Mayumi[Fukugen Kyosokyoku] BWV 1055R, 1060R, 1052R, 1053R, 1059R, 1064R. BachZenshu 14 Dec 1995 208-211 [50-53]
20. Oyama, MayumiBach no Chenbaro Kyosokyoku. BachZenshu 14 Dec 1995 211-221 [40-50]
21. Kaneko, TakashiBrandenburg Kyosokyoku ni tsuite. BachZenshu 14 Dec 1995 221-233 [28-40]
22. Higuchi, RyuichiSinfonia Ni-Chocho BWV 1045. BachZenshu 14 Dec 1995 233 [28]
23. Miyake, YukioBach no Violin Kyosokyoku [BWV 1041-1043]; Sanju Kyosokyoku I-Tancho BWV 1044 (Furuto, Violin to Chenbaro no tame no Kyosokyoku). BachZenshu 14 Dec 1995 233-239 [22-28]
24. Miyake, Yukio (ed.)Kyosokyoku; Kangen gakkyoku / Orchesterwerke / Orchestral music. BachZenshu 14 Dec 1995 257p
25. Higuchi, RyuichiKantata no Shijin tachi. BachZenshu 4 Oct 1998 12-25
26. Hofmann, KlausGöttingen Bach Kenkyujo no Rekishi: Shin Bach Zenshu Hassho no Chi. BachZenshu 4 Oct 1998 26-37
27. Geck, MartinBach no Kantata ni okeru 'Kirisuto no Koe' Gakusho. BachZenshu 4 Oct 1998 38-61
28. Kobayashi, YoshitakeBach no Hisseki o megutte. 1730-Nen Iko. BachZenshu 4 Oct 1998 62-87
29. Melamed, Daniel R.Bach no Kyokai Kantata ni okeru Motetto Yoshiki Gakusho. BachZenshu 4 Oct 1998 88-96
30. Tanabe, MikinosukeDoitsu no Seido. BachZenshu 4 Oct 1998 97-104
31. Tanabe, HidekiBach no koto. BachZenshu 4 Oct 1998 106-114
32. Yomota, InuhikoBach to Eiga. Sutorobu-Yuire 'Anna Magdalena Bach no Nikki' o megutte. BachZenshu 4 Oct 1998 115-126
33. Nakamura, YujiroKotori to no Taiwa. Ashiji no Francesco / Messian. BachZenshu 4 Oct 1998 144-159
34. Takashina, ShujiShizen Shugi. BachZenshu 4 Oct 1998 160-169
35. Ito, TatsuhikoBach to 'Yujo Kinencho' no Dento. BachZenshu 4 Oct 1998 170-184
36. Kato, Hiroko[Kantata Dai-149-Ban - Dai-162-Ban] BachZenshu 4 Oct 1998 270-281 [68-79]
37. Ishikawa, Yoichi[Kantata Dai-130-Ban - Dai-148-Ban] BachZenshu 4 Oct 1998 281-299 [50-68]
38. Ebata, Nobuaki[Kantata Dai-119-Ban - Dai-129-Ban] BachZenshu 4 Oct 1998 299-319 [30-50]
39. Ebata, NobuakiHosetsu: 'Kyu Bach Zenshu' ni yoru Kyokai Kantata no Bango ni tsuite. BachZenshu 4 Oct 1998 314-315 [34-35]
40. Higuchi, Ryuichi (ed.)Kyokai kantata IV /Kirchenkantaten 4 / Church cantatas 4. BachZenshu 4 Oct 1998 345p

Search took 1.076s cpu time (0.031s in system), 49456 records per second.

BachBib Search Engine 1ct Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita