Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 11
Max number of results shown : 300
Output sorted : chronologically (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title [further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Higuchi, RyuichiOrpheus o koete. Bach to Klavier o meguru kosatsu. BachZenshu 11 Jul 1996 12-27
2. Dürr, AlfredBach e no Michi. Watashi no Baai. BachZenshu 11 Jul 1996 28-39
3. Wolff, ChristophBach no Klavier Renshukyokushuu Shiriizu. BachZenshu 11 Jul 1996 40-53
4. Ebata, NobuakiKlavier kumikyoku no Rekishi to Bach. BachZenshu 11 Jul 1996 54-67
5. Kokaji, KunitakaFrance Gendai Ongaku to Bach. BachZenshu 11 Jul 1996 68-77
6. Watanabe, YoshioLüneburg no Bach to Clavichord. BachZenshu 11 Jul 1996 78-87
7. Nishihara, Minoru19-Seiki no Cembalo Fukko. BachZenshu 11 Jul 1996 88-100
8. Ichikawa, Shin'ichiroBach o torimaku Kenbangakki. BachZenshu 11 Jul 1996 101-108
9. Aeba, Takao'Seimei' no Ongaku. BachZenshu 11 Jul 1996 110-117
10. Takahashi, HideoBach Esukisu. BachZenshu 11 Jul 1996 118-126
11. Oshio, TakashiFudo to Bunka to Shinko to. BachZenshu 11 Jul 1996 128-139
12. Murakami, YoichiroOto no Minshuka. BachZenshu 11 Jul 1996 140-151
13. Nakamura, YujiroGensen to shite no Ongaku. Nietzsche. BachZenshu 11 Jul 1996 152-163
14. Takashina, ShujiToshi to Kenchiku. BachZenshu 11 Jul 1996 164-173
15. Higuchi, RyuichiKyoikusha to shite no Bach. BachZenshu 11 Jul 1996 174-186
16. Kokaji, Kunitaka'Clavier Renshukyokushu Dai-1-Bu' '6-tsu no Partita' ni tsuite. BachZenshu 11 Jul 1996 188-196 [53-61]
17. Ebata, Nobuaki'Furansu Kumikyoku' to 2tsu no 'Kumikyoku' ni tsuite. BachZenshu 11 Jul 1996 196-205 [44-53]
18. Ebata, NobuakiIgirisu Kumikyoku ni tsuite. BachZenshu 11 Jul 1996 205-214 [35-44]
19. Kokaji, KunitakaKumikyoku ni tsuite. BachZenshu 11 Jul 1996 214-215 [34-35]
20. Ebata, Nobuaki[Kaisetsu BWV 894]; Reinken no Trio Sonata no Bach ni yoru Henkyoku ni tsuite; [Kaisetsu BWV 965] BachZenshu 11 Jul 1996 215-219 [30-34]
21. Ebata, Nobuaki'Wilhelm Friedemann Bach no tame no Clavier Shokyokushu' ni tsuite; Hisseki no Kenkyu ni tsuite. BachZenshu 11 Jul 1996 219-222 [27-30]
22. Kokaji, KunitakaFuransu-fu Jokyoku Ro-Tancho BWV 831. BachZenshu 11 Jul 1996 222-224 [25-27]
23. Higuchi, Ryuichi4tsu no Duetto BWV 802-805 [in Clavierübung III]. BachZenshu 11 Jul 1996 224-225 [24-25]
24. Higuchi, RyuichiInvention (2-sei) to Sinfonia (3-sei) BWV 772-801. BachZenshu 11 Jul 1996 224-231 [18-25]
25. Higuchi, Ryuichi (ed.)Chenbaro Kyoku I / Werke für Cembalo 1 / Music for harpsichord 1. BachZenshu 11 Jul 1996 245p

Search took 1.076s cpu time (0.031s in system), 49456 records per second.

BachBib Search Engine 1ct Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita