Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 10
Max number of results shown : 300
Output sorted : chronologically (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title [further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Miyake, YukioKashaku naki Hitsuzensei - Orugan no tame no Koraru Henkyoku o megutte. BachZenshu 10 Jan 1998 12-25
2. Schulze, Hans-JoachimBach no Orugan Koraru - Shiryo to Densho. BachZenshu 10 Jan 1998 26-37
3. Zehnder, Jean-ClaudeBach no Orugan-yo Koraru Henkyoku. BachZenshu 10 Jan 1998 38-55
4. Yokosaka, YasuhikoBach to Sanbika - Gendai America no Sanbikashu ni miru Bach. BachZenshu 10 Jan 1998 56-72
5. Koike, HisakoInori no Kozu. BachZenshu 10 Jan 1998 73-80
6. Minagawa, TatsuoBach wa Ogawa dewa nai. BachZenshu 10 Jan 1998 82-89
7. Sakata, HirooOrugan no Hanashi. BachZenshu 10 Jan 1998 90-96
8. Katayama, Chikako'Chowasu' no Gainen o meguru Rekishiteki Tansaku. BachZenshu 10 Jan 1998 98-123
9. Tanabe, MikinosukeKanmuri no tsuita Fukuro: Shukyo kaikaku to Doitsu no Seido Naiso ni tsuite. BachZenshu 10 Jan 1998 124-149
10. Ikegami, Jun'ichiZarathustra no Namida. BachZenshu 10 Jan 1998 150-169
11. Nakamura, YujiroSeishin no Fuga: Roman shugi no Ongaku Bigaku to Tetsugaku. BachZenshu 10 Jan 1998 170-181
12. Takashina, ShujiBarokku no Bijutsu: Shiminkaiga. BachZenshu 10 Jan 1998 182-191
13. Nishihara, MinoruBach no Shogai: 19-Seiki Kindai ni okeru Bach no Egakarekata. BachZenshu 10 Jan 1998 192-206
14. Kokaji, KunitakaNeumeister Korarushu (BWV 1090-1120) ni tsuite. BachZenshu 10 Jan 1998 208-218 [79-89]
15. Narumi, Fumio[Kaisetsu: BWV 620a, 1085, Anh.55, 535a, 545b, 131a, 1027a] BachZenshu 10 Jan 1998 218-219 [78-79]
16. Narumi, FumioKoraru Partita (BWV 766-771) ni tsuite. BachZenshu 10 Jan 1998 219-221 [76-78]
17. Narumi, FumioKirnberger Korarushu (BWV 690-713) ni tsuite; 27 no Koraru Henkyoku (BWV 714-740) ni tsuite; 25 no Koraru Henkyoku (BWV 741-765) ni tsuite. BachZenshu 10 Jan 1998 221-234 [63-76]
18. Narumi, FumioKobetsu ni Densho sareru Orugan Korarugun. BachZenshu 10 Jan 1998 234 [63]
19. Osumi, Kinya'Clavier Renshukyokushu Dai-3-Bu' yori Koraru Henkyoku (BWV 669-689) ni tsuite. BachZenshu 10 Jan 1998 234-242 [55-63]
20. Osumi, Kinya18 no Korarushu (BWV 651-668) ni tsuite. BachZenshu 10 Jan 1998 242-250 [47-55]
21. Osumi, KinyaSchübler Korarushu (BWV 645-650) ni tsuite. BachZenshu 10 Jan 1998 250-253 [44-47]
22. Miyake, YukioOrugan Shokyokushu (BWV 599-644) ni tsuite. BachZenshu 10 Jan 1998 253-270 [27-44]
23. Miyake, YukioOrugan Kyosokyoku (henkyoku) ni tsuite. BachZenshu 10 Jan 1998 270-273 [24-27]
24. Miyake, Yukio (ed.)Orugan Kyoku II / Das Orgelwerk 2 / Music for organ 2. BachZenshu 10 Jan 1998 293p

Search took 1.076s cpu time (0.046s in system), 49456 records per second.

BachBib Search Engine 1ct Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita