Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : PamiertnikMWarsyawski
Volume : 1
Year : 1835
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. [anon.]:   V. Rozmaitosci [Filipowicz (skrzypaczka) we Francji i Belgii; Wieden: konkurs kompozytorski na napisanie symfonii. Sklad jury: Józef Cobler, Józef Weigl, Jan Gausbacher, A. Gyrowetz, Conradin Kreutzer, Seyfried i Michal Umlauff; Paryz: wieczór muzyczny Baillota. Boccherini, Kwintet. Bach, Haydn i Mozart, Sonaty skrzypcowe; prasa zagraniczna o Paganinim i pannie Watson; Paryz: historia opery wloskiej od 1645. Zarlino, opera 'Orfeo'. Cavalli, opera 'L' École amante'. Opera francuska od 1671. Cambert, opera 'Pomone'. Perrin (poeta). Cambert (organista). Lully; Berlin: polemika Rehlstaba (redaktora czasopisma muzycznego 'Irys') ze Spontinim]. PamiertnikMWarsyawski 1/2 (1835), 28

Search took 1.015s cpu time (0.031s in system), 59990 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita