Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : [fs]Hamburger
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Hatting, Carsten E.:   Elementer af reprisevirkning i suitesatser fra det 18. århundrede. [fs]Hamburger (1971), 5-17
2. Ryom, Peter:   Ukendte transkriptioner af Vivaldis koncerter. [fs]Hamburger (1971), 46-52
3. Elleve kortere musikhistoriske og musikteoretiske bidrag tilegnet Dr. phil. Povl Hamburger i anledning åf hans halvfjerds års fødselsdag tirsdag den 22. jini 1971 af kollegaer og tidlegere elever. [Hamburger-Festschrift] [fs]Hamburger (1971), 119p

Search took 1s cpu time (0.031s in system), 60890 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita