Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Suzuki, Masaaki
Show full details : OFF
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Higuchi, Ryuichi; Suzuki, Masaaki:   Taidan - Bach no Kantata o Kataru. BCJ 1 (Jun 1992)
2. Suzuki, Masaaki:   Monteverdi kara Bach e. BCJ 8 (Jul 1993)
3. Suzuki, Masaaki:   Enso Noto. BCJ 18 (Apr 1995)
4. Suzuki, Masaaki:   Enso Noto. BCJ 20 (Jul 1995)
5. Tsuchida, Eizaburo; Suzuki, Masaaki.:   Taidan - Bach Collegium Japan no kore made, ima, soshite kore kara. BCJ 20 (Jul 1995)
6. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Note. BCJ 21 (Nov 1995)
7. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Note. BCJ 23 (Mar 1996)
8. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Note. BCJ 23 (Mar 1996)
9. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Note. BCJ 24 (Apr 1996)
10. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Note. BCJ 26 (Jun 1996)
11. Isoyama, Tadashi; Suzuki, Masaaki:   Bach no Gendai -- Shukyo, soshite 21-Seiki no Enso ni mukete (Bach -- Kogakki no Uchu) Yuriika 28/1 (1996), 128-147
12. Suzuki, Masaaki:   Bach to Orugan. BachZenshu 9 (Jan 1997), 52-69
13. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Note. BCJ 28 (Feb 1997), [16]
14. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. BCJ 30 (Jun 1997)
15. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. BCJ 31 (Jul 1997), [13-14]
16. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. BCJ 33 (Oct 1997)
17. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [Trumpet, Oboe da caccia] BCJ 34 (Jun 1998), [15]
18. Suzuki, Masaaki:   BIS 25-Shunen ni okuru. BCJ 35 (Sep 1998), 27
19. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 243 (problem about versions); pronunciation of Latin] BCJ 36 (Nov 1998), 8
20. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto [BWV 179, 105 and 186] BCJ 37 (Feb 1999), 14-15
21. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 147 and 64] BCJ 38 (May 1999), 14-15
22. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 69a, 77 and 119] BCJ 40 (Oct 1999), 15-17
23. Rilling, Helmuth; Koopman, Ton; Suzuki, Masaaki:   'Nur wer die Kantaten kennt, kennt Bachs Musik'. Drei Dirigenten über ihre Gesamteinspielungen. MKirche 69/4 (Jul-Aug 1999), 268-273
24. Suzuki, Masaaki:   Brandenburg Kyosokyoku Zenkyoku Ensokai. Seisaku noto. BCJ 42 (May 2000), 20-21
25. Suzuki, Masaaki:   Seisaku noto. [BWV 194] BCJ 45 (Nov 2000), 14
26. Suzuki, Masaaki:   Junankyoku: Taisaku 'Yohane Junankyoku' no Mikata, Kikikata. Durrer no rensaku hanga 'Junan' to tomoni. [ce]Daremoiwanakatta (2000), 244-280
27. Sannomiya, Masamitsu; Suzuki, Masaaki:   Oboe. [ce]GakkiHakubutsukan (2000), 12-15
28. Breig, Werner; Suzuki, Masaaki; Kobayashi, Yoshitake; Sato, Nozomi:   Zadankai. Gendai ni ikiru Bach -- Enso to Kenkyu kara. ExMusica 1 (Jun 2000), 6-21
29. Suzuki, Masaaki:   Italia Kiko. BCJ (Dec 2001), 55-56
30. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 181, 144, 73] BCJ 46 (Mar 2001), 24-25
31. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 66, 134 and 67] BCJ 48 (May 2001), 24-25
32. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 37, 86, 166 and 104] BCJ 49 (Jun 2001), 26-27
33. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 44 and 59] BCJ 50 (Sep 2001), 30-31
34. Suzuki, Masaaki; Kato, Hiroko:   Bach kara no okurimono. (2002), vii, 423p
35. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 65, 81 and 190] BCJ 51 (Feb 2002), 32-34
36. Suzuki, Masaaki:   Yohane Junankyoku no Hensen. BCJ 52 (Mar 2002), 6
37. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 94] BCJ 53 (Apr 2002), 32-33
38. Suzuki, Masaaki:   Masaaki Seisaku Noto. [BWV 10 and 178] BCJ 54 (Jun 2002), 34-35
39. Suzuki, Masaaki:   [Program Notes: BWV 106] BCJ 56 (Sep 2002), 16-17
40. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 8, 33, 113 and 106] BCJ 56 (Sep 2002), 33-35
41. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 114 and 99] BCJ 57 (Feb 2003), 27
42. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 245 and 244] BCJ 58 (Apr 2003), 63
43. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 96, 122 and 180] BCJ 59 (Jun 2003), 26-27
44. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 5 and 80] BCJ 60 (Sep 2003), 26-27
45. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 1066-1069] BCJ 61 (Oct 2003), 14-15
46. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 139, 26, 116 and 62] BCJ 62 (Mar 2004), 27-29
47. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 11 and 249] BCJ 63 (May 2004), 24-25
48. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. Cornet (Zink) to Trombone ni tsuite. [BWV 2, 135, 3, 38] BCJ 64 (Jun 2004), 31-33
49. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 101, 91, 121 and 133] BCJ 65 (Sep 2004), 27-29
50. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 1052R, 1055R and 1064R] BCJ 66 (Nov 2004), 12-14
51. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 123, 124, 125 and 111] BCJ 67 (Feb 2005), 29
52. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. Chenbaro no Shiyo ni tsuite. [BWV 41, 92 and 130] BCJ 68 (Apr 2005), 28-30
53. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 126, 127 and 1] BCJ 69 (Jun 2005), 28-29
54. Suzuki, Masaaki:   J. S. Bach no Koraru Kantata Ichiran. BCJ 69 (Jun 2005), 30-31
55. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. Kantata ni okeru Orugan ni tsuite [BWV 35, 51, 1083] BCJ 70 (Sep 2005), 34-35
56. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. BWV 6 ni okeru Violoncello piccolo ni tsuite. Shiryo to Gakkihensei ni tsuite. BCJ 71 (Feb 2006), 28-31
57. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 244b] BCJ 72 (Apr 2006), 42-44
58. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 128, 87, 176 and 74] BCJ 73 (Jul 2006), 25
59. Suzuki, Masaaki:   America, Europa Tour o oete. BCJ 73 (Jul 2006), 26-29
60. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 52, 82, 169, 55 and 58] BCJ 74 (Sep 2006), 28-31
61. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 28, 183, 85, 175 and 68] BCJ 75 (Feb 2007), 25-27
62. Suzuki, Masaaki; Kobayashi, Yoshitake:   Yohane Junankyoku no Hensen. BCJ 76 (Apr 2007), 47
63. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 137, 164, 168 and 79] BCJ 77 (Jun 2007), 27
64. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 49, 84, 82 and 56] BCJ 78 (Sep 2007), 27-29
65. Suzuki, Masaaki:   2007-Nen Natsu Kiko. BCJ 78 (Sep 2007), 37-39
66. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 16, 13, 32 and 72] BCJ 79 (Feb 2008), 29-31
67. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. Enso no Yoshiki ni tsuite; Pitch ni tsuite; Mendelssohn Sakuhin ni okeru Continuo ni tsuite; Text ni tsuite. BCJ 80 (May 2008), 37
68. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 151, 57, 158 and 110] BCJ 81 (Jul 2008), 32-34
69. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 43, 88 and 146] BCJ 82 (Sep 2008), 29-31
70. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 1045, 187, 39 and 129] BCJ 83 (Feb 2009), 28-29
71. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. Shiyo Gakufu to Genson suru Shiryo ni tsuite; Mendelssohn no Joen no Tokucho to Konkai no Saigen Hoho. BCJ 84 (Apr 2009), 55-58
72. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 225, 226, 227, 228, 229, 230 and 118] BCJ 85 (Jun 2009), 24-27
73. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 102] BCJ 86 (Oct 2009), 31-33
74. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 27, 47] BCJ 87 (Feb 2010), 26-28
75. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 117, 120] BCJ 89 (Jun 2010), 28-33
76. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 156, 159] BCJ 90 (Sep 2010), 31-33
77. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 174, 145, 170, 149] BCJ 92 (Feb 2011), 29-31
78. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 192, 195, 157, 120a] BCJ 93 (Jun 2011), 25-27
79. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 134a, 208] BCJ 94 (Jul 2011), 24-25
80. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 29, 112, 140] BCJ 95 (Sep 2011), 28-29
81. Beißwenger, Kirsten; Suzuki, Masato; Suzuki, Masaaki (eds.):   Singet dem Herrn ein neues Lied ; BWV 190: Kantate zum Neujahrstag für Soli (ATB), Chor (SATB) 3 Trompeten, Pauken, 3 Oboen, (1 Oboe d'amore), Fagott, 2 Violinen, Vila und Basso continuo / Johann Sebastian Bach. (2012), 63p
82. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 177, 9, 97] BCJ 96 (Feb 2012), 28-31
83. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 524] BCJ 98 (Jul 2012), 28
84. Suzuki, Masaaki:   Bach Medal Jusho: Kansha no Kotoba. BCJ 98 (Jul 2012), 42-43
85. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Secular Cantata Series vol. 2 / Wedding Cantata. [Programme booklet] BCJ 98 (Jul 2012), 52p
86. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 197, 197a, 14, 100] BCJ 99 (Sep 2012), 29-31
87. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.63 / Cantatas from Leipzig 1730-40s - III. [Programme booklet] BCJ 99 (Sep 2012), 48p
88. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 69, 30, 191] BCJ 100 (Feb 2013), 28-29
89. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.64 / Cantatas from Leipzig 1730-40s - IV: Completion of the Church Cantata Cycle. [Programme booklet] BCJ 100 (Feb 2013), 68p
90. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 245] BCJ 101 (Mar 2013), 32-34
91. Suzuki, Masaaki; Kobayashi, Yoshitake:   Yohane Junankyoku no Hensen. BCJ 101 (Mar 2013), 35
92. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Passion Concert 2013. Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion BWV 245. [Programme booklet] BCJ 101 (Mar 2013), 60p
93. Suzuki, Masaaki:   Production notes. Seisaku Noto. BCJ 102 (May 2013), 40-45
94. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.65 / Early Cantatas for Easter and Pentecost. [Programme booklet] BCJ 102 (May 2013), 51p
95. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. [BWV 207, 205] BCJ 103 (Jul 2013), 32-35
96. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Secular Cantata Series vol. 3 / 'Glückwünschkantate für die Professoren an der Universität zu Leipzig' DRAMMA PER MUSICA [Programme booklet] BCJ 103 (Jul 2013), 47p
97. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. BCJ 104 (Sep 2013), 30-33
98. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.66 / Lutheran Mass I. [Programme booklet] BCJ 104 (Sep 2013), 41p
99. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Mozart Requiem. BCJ 105 (Dec 2013), 59p
100. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. BCJ 106 (Feb 2014), 28-33
101. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.67. Lutheran Masses II. [Programme booklet] BCJ 106 (Feb 2014), 45p
102. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Passion Concert 2014. Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion BWV 244. [Programme booklet] BCJ 107 (Apr 2014), 64p
103. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach: Church Cantata Series vol.68. [Programme booklet] BCJ 108 (Jun 2014), 52p
104. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. [Relationship between Parody and Performance; BWV 213, 214] BCJ 109 (Oct 2014), 26-29
105. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Secular Cantata Series vol. 4 / 'Herkules auf dem Scheidewege' DRAMMA PER MUSICA [Programme booklet] BCJ 109 (Oct 2014), 44p
106. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. BCJ 110 (Nov 2014), 32
107. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. 'Danket dem Herren, denn er ist freundlich' Heinrich Schütz: Psalmen Davids. [Programme booklet] BCJ 110 (Nov 2014), 48p
108. Suzuki, Masaaki; Okazaki, Nakako:   Interview: Bach no Kyokai Kantata. ReihaiToOngaku 161 (Spring 2014), 8-12
109. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. [BWV 106, On 'Campanella' in BWV 53 (spurious work), BWV 198] BCJ 111 (Feb 2015), 26-29
110. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Secular Cantata Series vol. 5 / Trauerode [Programme booklet] BCJ 111 (Feb 2015), 44p
111. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Passion Concert 2015. Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion BWV 244. [Programme booklet] BCJ 112 (Apr 2015), 60p
112. Suzuki, Masaaki; Ishiyama, Maki:   Interview: Suzuki Masaaki ga kataru. Luther no Shukyokaikaku 500-Shunen ni yosete: Bach 'Chorale Cantata' no Miryoku, I. BCJ 113 (Jun 2015), 10-13
113. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach: Church Cantata Series vol.69. [Programme booklet] BCJ 113 (Jun 2015), 44p
114. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. [BWV 203, 209, 212] BCJ 114 (2015), 28-31
115. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Secular Cantata Series vol. 6 / Cantate Burlesque [Programme booklet] BCJ 114 (Sep 2015), 42p
116. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Mozart: Missa c-moll KV 427. [Programme booklet] BCJ 115 (Nov 2015), 48p
117. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. [BWV 215, 206] BCJ 116 (Feb 2016), 26-31
118. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Secular Cantata Series vol. 7 [Programme booklet] BCJ 116 (Feb 2016), 44p
119. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Passion Concert 2016. Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion BWV 244. [Programme booklet]. BCJ 117 (Mar 2016), 60p
120. Suzuki, Masaaki; Ebata, Nobuaki:   Ebata san kara no Otayori: BWV 78 no Hisshafu o megutte. Seisaku Noto ni kaete. BCJ 118 (May 2016), 25-27
121. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.70. [Programme booklet] BCJ 118 (May 2016), 44p
122. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. [BWV 207a, 201] BCJ 119 (Sep 2016), 26-29
123. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Secular Cantata Series vol. 8 [Programme booklet] BCJ 119 (Sep 2016), 40p
124. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach: Messe in h BWV 232. [Programme booklet]. BCJ 120 (Nov 2016), 40p
125. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.71. [Programme booklet] BCJ 121 (Mar 2017), 44p
126. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Passion Concert 2017. Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion BWV 244. [Programme booklet] BCJ 122 (Apr 2017), 64p
127. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.72. [Programme booklet] BCJ 123 (May 2017), 42p
128. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. [BWV 204, 30a] BCJ 124 (Jul 2017), 24-27
129. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Secular Cantata Series vol. 9 [Programme booklet] BCJ 124 (Jul 2017), 40p
130. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.73. [Programme booklet] BCJ 125 (Oct 2017), 44p
131. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion BWV 245. [Programme booklet] BCJ 126 (Feb 2018), 52p
132. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Passion Concert 2018. Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion BWV 244. [Programme booklet] BCJ 127 (Mar 2018), 62p
133. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. ['Weimar Jidai no Kantata to sono Saien ni tsuite', BWV 182, BWV 31, BWV 172] BCJ 128 (May 2018), 24-25
134. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.74. Shukusai no Kantata. Leipzig Bach Ongakusai Shutsuen Kinen [Programme booklet] BCJ 128 (May 2018), 40p
135. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Mozart Requiem. BCJ 129 (Sep 2018), 48p
136. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Johann Sebastian Bach: Weihnachts-Oratorium BWV 248. [Programme booklet] BCJ 130 (Nov 2018), 52p
137. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach: Church Cantata Series vol.75. [Programme booklet] BCJ 131 (Mar 2019), 42p
138. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Passion Concert 2018. Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion BWV 244. [Programme booklet] BCJ 132 (Apr 2019), 64p
139. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.76. Maria no Sanka. BCJ 133 (Jun 2019), 38p
140. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach: Jagdkantate. [Programme booklet] BCJ 134 (Sep 2019), 42p
141. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach: Die Brandenburgischen Konzerte. [Programme booklet] BCJ 135 (Nov 2019), 40p

Search took 1.031s cpu time (0.015s in system), 59059 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita