Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Kato, Takumi
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Kato, Takumi:   Reinhard Keiser Maruko Junankyoku no Shiryo Kenkyu to Juyo Kenkyu. diss. (2000), 96p
2. Kato, Takumi:   Rainharuto Kaiza 'Maruko Junankyoku' no shiryo hihanteki kosatsu. KunitachiColMJ 36 (2002), 183-193
3. Kato, Takumi:   Doitsu Junan Oratorio no Seiritsu to Reinhard Keiser no Junankyoku. OngakuKenkyu 14 (2002), 143-176
4. Kato, Takumi:   Den Reinhard Keiser 'Maruko Junankyoku' (1707 izen) no Ongaku Goho. The musical expressions of so-called Reinhard Keiser's St. Mark Passion (before 1707). OngakuKenkyu 15 (2003), 111-135
5. Kato, Takumi:   Nihon ni okeru Bach 'Matai Junankyoku' no Shoen. The first documented performance of J. S. Bach's Matthäuspassion in Japan (1937). OngakuKenkyu 16 (2004), 1-30
6. Kato, Takumi:   Johann Ulrich von König no Junan Oratorio Daihon: sono Kaisaku no Katei o ou. Bandaly 6 (Mar 2007), 3-36
7. Kato, Takumi:   Nihonjin to Bach Ongaku no Deai - Nippon no Bach Juyoshi. [ce]OmoshiroZatsugakuJiten (2009), 116-117
8. Kato, Takumi:   Mo Hitotsu no Bach-shi -- Bach o mitsumeta Kosei no Ongakuka tachi. [ce]OmoshiroZatsugakuJiten (2009), 126-127
9. Matsumoto, Manabu; Kato, Takumi:   Bach Ongaku o shiru Keyword 15. [ce]OmoshiroZatsugakuJiten (2009), 130-171
10. Matsumoto, Manabu; Kato, Takumi:   Kono Bach o Kiko! Shuyo 30-kyoku Kaisetsu. [ce]OmoshiroZatsugakuJiten (2009), 175-205
11. Nasuda, Tsutomu; Matsumoto, Manabu; Kato, Takumi; Sawatani, Natsuki:   Shitteru yode Shiranai Bach omoshiro Zatsugaku Jiten. [ce]OmoshiroZatsugakuJiten (2009), 223p
12. Kato, Takumi:   Reinhard Keiser no Junan Oratorio 'Chi ni mamire Shi ni yuku Iesu' no Kashi o megutte: 4 Shiryo ni wataru Henka no Kiseki. JLiturgMcol 9 (2009), 39-80
13. Kato, Takumi:   Showa 17-18 Nen ni okeru Pringsheim no Bach Renzoku Ensokai Programme Shiryo. JLiturgMcol 10 (2010), 9-33

Search took 1.076s cpu time (0.015s in system), 49456 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita