Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Houten, Kees van
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Houten, Kees van; Kasbergen, Marinus:   Bach en het getal. Een onderzoek naar de getallensymboliek en de esoterische achtergronden hiervan in het werk van Johann Sebastian Bach. (1985), 215p
2. Houten, Kees van:   Bach J.S. Passacaglia. HetOrgel 83/11 (1987)
3. Houten, Kees van; Kasbergen, Marinus:   Bach, Die Kunst der Fuge en het getal, Walburg Pers, Zutphen. (1989), 96p
4. Houten, Kees van:   Bach J.S Christum wir sollen loben schon (BWV 611). HetOrgel 85/ 5 (1989)
5. Houten, Kees van:   Van Taal tot Klank. Symbolen en achtergronden in de koraalbewerkingen van het Orgel-Büchlein van J.S. Bach. (1991), 131p
6. Houten, Kees van:   Orgel-Büchlein J.S. Bach. (1992), 113p
7. Houten, Kees van; Kasbergen, Marius:   Bach et le nombre: une recherche sur la symbolique des nombres et les fondements ésotériques de ceux-ci dans l'oeuvre de Johann Sebastian Bach. (1992), 295p
8. Houten, Kees van:   Leipziger Orgelkoralen (J.S.Bach): muzikaal-psychologische beschouwingen. (1997), 206p
9. Houten, Kees van:   Dritter Theil der Clavier Übung (J.S.Bach): muzikaal-psychologische beschouwingen. (1997), 210p
10. Houten, Kees van:   'Ich kenne des Menschen nicht', De kruisvorm in de Matthaus-Passion van Johann Sebastian Bach. (1998), 90p
11. Houten, Kees van:   'Ich kenne des Menschen nicht', Die Kreuzform in der Matthaus-Passion von Johann Sebastian Bach. (2000), 104p
12. Houten, Kees van:   De Hohe Messe van J.S.Bach: 'propter magnam gloriam tuam'. (2002), 428p
13. Hengel, Eduard van; Houten, Kees van:   'Et incarnatus': an afterthought? Against the 'Revisionist' view of Bach's B-Minor Mass. JMcolResearch 23/1 (2004), 81-112
14. Houten, Kees van:   Die h-moll Messe von Johann Sebastian Bach. (2005), 420p
15. Houten, Kees van:   De universele Bach voor kenner liefhebber. (2006), 256p
16. Houten, Kees van:   'Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten': Het openingskoor van het Weihnachts-oratorium van Johann Sebastian Bach. (2010), 60p
17. Houten, Kees van:   'Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!' MGottesd 64/5 (2010), 196-203

Search took 1.06s cpu time (0.031s in system), 50202 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita