Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Biezen, Jan van
Show full details : OFF
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Biezen, Jan van:   Enkele gegevens betreffende maatsoorten en tempo in de eerste helft van de 18de eeuw. HetOrgel 81/6 (Jun 1985), 270-278
2. Biezen, Jan van:   Maatsoorten en tempo in de eerste helft van de 18de eeuw, in het bijzonder in de orgelwerken van Johann Sebastian Bach. KerkMLiturg 1 (1988), 191-239
3. Biezen, Jan van:   The tempo in the first half of the 18th century, especially in the organ works of Johann Sebastian Bach. (2013)

Search took 1.031s cpu time (0.046s in system), 59059 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita