Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 8
Max number of results shown : 300
Output sorted : alphabetically (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthorTitle [further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Awazu, NorioMatai Junankyoku. BachZenshu 8 Jan 1998 78-86
2. Ebata, Nobuaki4sei no Koraru BWV 253-438 yori. BachZenshu 8 Jan 1998 230-243 [46-59]
3. Glöckner, AndreasBach no ushinawareta Junankyoku ni tsuite. BachZenshu 8 Jan 1998 24-33
4. Higuchi, RyuichiFukkatsusai Oratorio 'Kitare, isoge, soshite hashire' BWV 249. BachZenshu 8 Jan 1998 243-245 [44-46]
5. Higuchi, RyuichiMatai Junankyoku BWV 244. BachZenshu 8 Jan 1998 251-263 [26-38]
6. Higuchi, Ryuichi (ed.)Misa to Junankyoku II / Messen und Passionen 2 / Masses and passions 2. BachZenshu 8 Jan 1998 286p
7. Higuchi, RyuichiRekishi no naka no Junankyoku to Oratorio. BachZenshu 8 Jan 1998 12-23
8. Ishikawa, YoichiKurisumasu Oratorio BWV 248. BachZenshu 8 Jan 1998 245-251 [38-44]
9. Ishikawa, YoichiShukyoteki riito 'Schemelli kakyokushu' BWV 439-507 yori. BachZenshu 8 Jan 1998 228-230 [59-61]
10. Isoyama, TadashiBach no Shikaku. Shikaku no Bach. BachZenshu 8 Jan 1998 144-155
11. Kimura, SachikoMendelssohn ni yoru 'Matai Junankyoku' Saien -- Bach Fukko no Michinori. BachZenshu 8 Jan 1998 50-68
12. Nakamura, YujiroSenritsu to Shakai Keiyaku. Rasseau no Ongakuron to sono Shuhen. BachZenshu 8 Jan 1998 122-133
13. Ogawa, AkiraIesu Junan Monogatari no Seiritsu to Shoso. BachZenshu 8 Jan 1998 98-111
14. Ohara, MayumiBach-ke no 'Kazoku no Shozo'. BachZenshu 8 Jan 1998 112-121
15. Rempp, FriederBach no 4-sei Koraru-shu o megutte. BachZenshu 8 Jan 1998 34-49
16. Sato, MigakuIesu no Fukkatsu. BachZenshu 8 Jan 1998 69-76
17. Takashina, ShujiKuno to Hoetsu. BachZenshu 8 Jan 1998 134-143
18. Tanno, YumikoHoshi wa utau. Schütz, Bach o meguru Danso. BachZenshu 8 Jan 1998 87-96

Search took 1.06s cpu time (0s in system), 50202 records per second.

BachBib Search Engine 1at Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita