Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 14
Max number of results shown : 300
Output sorted : alphabetically (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthorTitle [further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Dadelsen, Georg vonBach Kenkyu no arata na Kadai. BachZenshu 14 Dec 1995 26-37
2. Göbel, ReinhardBach Jidai no Enso o Saigen suru. BachZenshu 14 Dec 1995 94-99
3. Higuchi, RyuichiSinfonia Ni-Chocho BWV 1045. BachZenshu 14 Dec 1995 233 [28]
4. Hofmann, KlausSakuso shita Michi no Tansaku. Bach no Cembalo Kyosokyoku to ushinawareta Genkyoku no Fukugen o megutte. BachZenshu 14 Dec 1995 38-52
5. Kabayama, KouichiHalle to Leipzig. Doitsu Seishin no futatsu no Senpo. BachZenshu 14 Dec 1995 112-123
6. Kaneko, TakashiBrandenburg Kyosokyoku ni tsuite. BachZenshu 14 Dec 1995 221-233 [28-40]
7. Kato, HirokoKangengaku Kumikyoku ni tsuite. BachZenshu 14 Dec 1995 200-208 [53-61]
8. Kato, HirokoTanoshiki Leipzig. Hanahiraku Concert Seikatsu. BachZenshu 14 Dec 1995 124-135
9. Kobayashi, YoshitakeBrandenburg Kyosokyoku no Seiritsu ni tsuite. BachZenshu 14 Dec 1995 52-63
10. Kokaji, KunitakaFuga ni tsuite; Fuga no giho BWV 1080. BachZenshu 14 Dec 1995 189-194 [67-72]
11. Kokaji, KunitakaKanon ni tsuite; Ongaku no sasage mono BWV 1079. BachZenshu 14 Dec 1995 194-200 [61-67]
12. Miyake, YukioBach no Violin Kyosokyoku [BWV 1041-1043]; Sanju Kyosokyoku I-Tancho BWV 1044 (Furuto, Violin to Chenbaro no tame no Kyosokyoku). BachZenshu 14 Dec 1995 233-239 [22-28]
13. Miyake, YukioGeijutsuka no Jiga, Sosaku no Jiyu. BachZenshu 14 Dec 1995 174-185
14. Miyake, Yukio (ed.)Kyosokyoku; Kangen gakkyoku / Orchesterwerke / Orchestral music. BachZenshu 14 Dec 1995 257p
15. Miyake, YukioYakudo suru Bach. Atarashii Bach Zo ni mukete. BachZenshu 14 Dec 1995 12-25
16. Nakamura, YujiroSaezuru Kikai. Duruuzu & Gataari. BachZenshu 14 Dec 1995 148-165
17. Narumi, FumioBerlin Monogatari. 18-Seiki Kohan ni itaru Toshi to Ongaku no Rekishi. BachZenshu 14 Dec 1995 136-147
18. Oyama, MayumiBach no Chenbaro Kyosokyoku. BachZenshu 14 Dec 1995 211-221 [40-50]
19. Oyama, Mayumi[Fukugen Kyosokyoku] BWV 1055R, 1060R, 1052R, 1053R, 1059R, 1064R. BachZenshu 14 Dec 1995 208-211 [50-53]
20. Sumikura, IchiroFuga no Giho o meguru Shomondai. BachZenshu 14 Dec 1995 64-76
21. Takashina, ShujiRococo no Bijutsu. BachZenshu 14 Dec 1995 164-173
22. Tanabe, HidekiKyutei to Ongakuka. BachZenshu 14 Dec 1995 77-84
23. Tsuji, KunioBach no Kami ni sotte. Mori Arimasa-Shi no Omoide ni. BachZenshu 14 Dec 1995 86-93
24. Tsukasa, OsamuGaka no mazushii Ongakutaiken. BachZenshu 14 Dec 1995 100-110

Search took 1.06s cpu time (0.031s in system), 50202 records per second.

BachBib Search Engine 1at Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita