Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 11
Max number of results shown : 300
Output sorted : alphabetically (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthorTitle [further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Aeba, Takao'Seimei' no Ongaku. BachZenshu 11 Jul 1996 110-117
2. Dürr, AlfredBach e no Michi. Watashi no Baai. BachZenshu 11 Jul 1996 28-39
3. Ebata, Nobuaki'Furansu Kumikyoku' to 2tsu no 'Kumikyoku' ni tsuite. BachZenshu 11 Jul 1996 196-205 [44-53]
4. Ebata, NobuakiIgirisu Kumikyoku ni tsuite. BachZenshu 11 Jul 1996 205-214 [35-44]
5. Ebata, Nobuaki[Kaisetsu BWV 894]; Reinken no Trio Sonata no Bach ni yoru Henkyoku ni tsuite; [Kaisetsu BWV 965] BachZenshu 11 Jul 1996 215-219 [30-34]
6. Ebata, NobuakiKlavier kumikyoku no Rekishi to Bach. BachZenshu 11 Jul 1996 54-67
7. Ebata, Nobuaki'Wilhelm Friedemann Bach no tame no Clavier Shokyokushu' ni tsuite; Hisseki no Kenkyu ni tsuite. BachZenshu 11 Jul 1996 219-222 [27-30]
8. Higuchi, Ryuichi4tsu no Duetto BWV 802-805 [in Clavierübung III]. BachZenshu 11 Jul 1996 224-225 [24-25]
9. Higuchi, Ryuichi (ed.)Chenbaro Kyoku I / Werke für Cembalo 1 / Music for harpsichord 1. BachZenshu 11 Jul 1996 245p
10. Higuchi, RyuichiInvention (2-sei) to Sinfonia (3-sei) BWV 772-801. BachZenshu 11 Jul 1996 224-231 [18-25]
11. Higuchi, RyuichiKyoikusha to shite no Bach. BachZenshu 11 Jul 1996 174-186
12. Higuchi, RyuichiOrpheus o koete. Bach to Klavier o meguru kosatsu. BachZenshu 11 Jul 1996 12-27
13. Ichikawa, Shin'ichiroBach o torimaku Kenbangakki. BachZenshu 11 Jul 1996 101-108
14. Kokaji, Kunitaka'Clavier Renshukyokushu Dai-1-Bu' '6-tsu no Partita' ni tsuite. BachZenshu 11 Jul 1996 188-196 [53-61]
15. Kokaji, KunitakaFrance Gendai Ongaku to Bach. BachZenshu 11 Jul 1996 68-77
16. Kokaji, KunitakaFuransu-fu Jokyoku Ro-Tancho BWV 831. BachZenshu 11 Jul 1996 222-224 [25-27]
17. Kokaji, KunitakaKumikyoku ni tsuite. BachZenshu 11 Jul 1996 214-215 [34-35]
18. Murakami, YoichiroOto no Minshuka. BachZenshu 11 Jul 1996 140-151
19. Nakamura, YujiroGensen to shite no Ongaku. Nietzsche. BachZenshu 11 Jul 1996 152-163
20. Nishihara, Minoru19-Seiki no Cembalo Fukko. BachZenshu 11 Jul 1996 88-100
21. Oshio, TakashiFudo to Bunka to Shinko to. BachZenshu 11 Jul 1996 128-139
22. Takahashi, HideoBach Esukisu. BachZenshu 11 Jul 1996 118-126
23. Takashina, ShujiToshi to Kenchiku. BachZenshu 11 Jul 1996 164-173
24. Watanabe, YoshioLüneburg no Bach to Clavichord. BachZenshu 11 Jul 1996 78-87
25. Wolff, ChristophBach no Klavier Renshukyokushuu Shiriizu. BachZenshu 11 Jul 1996 40-53

Search took 1.045s cpu time (0.015s in system), 50923 records per second.

BachBib Search Engine 1at Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita